Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 4 szt. czujników do zliczania rowerzystów na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10) wraz z system zliczania i prezentacji danych w ramach realizacji projektu: „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
2. Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2018 roku o godzinie 15:00.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej „Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk” Oprócz nazwy i adresu Wykonawcy na kopercie należy umieścić napis: 
„Oferta na przeprowadzenie badania ankietowego w projkecie Biking South Baltic!”.
4. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty na wskazany adres e-mail w określonym powyżej terminie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Książek, p.ksiazek@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 327

Szczegóły zamówienia opisane są na stronach BAZY KONKURENCYJNOŚCI (link)

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.