Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/e70d285d-fcfa-4173-ba78-fb7c9c730927-34.jpg Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza do zgłaszania uwag i opinii od 14 do 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: DzU z 2018 poz. 450 ze zm.) Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019″. W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu dostępny jest:

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 14 do 24 września 2018 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej UMWP oraz podczas spotkań konsultacyjnych.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres e-mail: m.julkowska@pomorskie.eu do 24 września 2018 roku do godziny 15.45.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Osobami do kontaktu są:

  • Agata Chrul, kierownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 572
  • Magdalena Jułkowska, pracownik Biura, tel. 58 32 68 897

Do pobrania:

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.