Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/a59bf61e-af4f-4779-b3f4-e58f1498aade-1.jpg Z dawnego ołtarza pozostały tylko dwa obrazy. Jeden z nich trafił właśnie do muzeum

Z dawnego ołtarza pozostały tylko dwa obrazy. Jeden z nich trafił właśnie do muzeum

Fragment obrazu Isaaka van den Blocke „Zesłanie Ducha Świętego"

Muzeum Narodowe w Gdańsku oficjalnie przyjęło do swoich zbiorów obraz Izaaka van den Blocke „Zesłanie Ducha Świętego". Depozyt od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazany został 6 czerwca 2018 r.

 

Obraz „Zesłanie Ducha Świętego” gdański artysta Izaak van den Blocke namalował na desce techniką temperową około 1615 r. Dzieło pochodzi z niezachowanego ołtarza głównego kościoła św. Brygidy w Gdańsku, który został wzniesiony w stylu późnobarokowym w latach 1770-1775. Pierwotnie znajdowało się w środkowej jego kondygnacji, w dolnej umieszczony był obraz Hermanna Hana „Koronacja św. Brygidy”, w górnej zaś obraz przedstawiający św. Wawrzyńca. Na osiach bocznych ołtarza rozmieszczone były rzeźby: świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w kondygnacji dolnej, Chrystusa i Marii w środkowej, czterech nieokreślonych żeńskich świętych w górnej, a w zwieńczeniu wyobrażenie Opatrzności w promienistej glorii, otoczone przez figury aniołów.

Obok obrazu Hermana Hana „Koronacja św. Brygidy”, który jest eksponowany w kościele św. Brygidy, dzieło Izaaka van den Blocke jest jedynym zachowanym elementem dawnego ołtarza głównego z tej świątyni. Przekazanie tego cennego, ale bardzo zniszczonego zabytku go Muzeum Narodowego w Gdańsku pozwoli na jego konserwację i uchronienie od dalszej destrukcji. Co więcej, kuratorka zbiorów sztuki dawnej dr Magdalena Mielnik zamierza włączyć go do stałej galerii nowożytnego malarstwa gdańskiego. Muzeum liczy więc na wstępną deklarację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przekazaniu niezbędnej dotacji na restaurację dzieła.

 

Zesłanie Ducha Świętego Isaaka van den Blocke (cz. 1)
Zesłanie Ducha Świętego Isaaka van den Blocke (cz. 2)
Zesłanie Ducha Świętego Isaaka van den Blocke (cz. 3)

Izaak van den Blocke „Zesłanie Ducha Świętego”, ok. 1615. Fot. © MNG

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.