Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/4f8e5338-01ba-4e6d-8425-dc4ad34ff402.jpg XLVII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Porządek obrad i transmisja

XLVII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Porządek obrad i transmisja

Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

25 czerwca 2018 r. odbędzie się 47. sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Start o godzinie 11 w sali im. Lecha Bądkowskiego w budynku urzędu przy ulicy Okopowej w Gdańsku.

 

W porządku obrad sesji m.in. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego za rok 2017.

Przyjęcie uchwał w sprawach:

  • udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2017 rok,
  • ustalenia wynagrodzenia dla marszałka województwa pomorskiego,
  • wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzana część praktyczna egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
  • oraz innych uchwał.

Ponadto, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski przedstawi informację dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.