Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/4d2273bb-d572-4c63-86de-9cff0f277690.jpg X Spotkanie PoFoS

X Spotkanie PoFoS

Podczas Forum Poruszono następujące tematy:

Ostatnie zagadnienie jest to projekt opracowany przez Panią dr inż. Anitę Richert-Kaźmierską z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej we współpracy z Fundacją Promocji Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten skierowany jest do  119 pomorskich gmin (wyłączone zostały duże miasta – Gdańsk, Sopot, Gdynia i Słupsk) i zakłada stworzenie systemu opieki nad osobami starszymi. Głównymi założeniami koncepcji systemu jest przede wszystkim stworzenie możliwości do starzenia się w środowisku domowym, wspieranie przez gminy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (wyposażenie w mobilny sprzęt diagnozujący i zaangażowanie w profilaktykę i promocję zdrowia), wykorzystanie telemedycyny (Red Buttons), wolontariat sąsiedzki oraz tworzenie infrastruktury przyjaznej seniorom (windy, większe napisy na znakach informacyjnych, obniżone chodniki).

Przedstawiciele powiatów obecni na spotkaniu wyrazili swoje pełne poparcie dla projektu oraz potrzebę rozszerzenia go także na 4 duże miasta.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.