Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
X sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

X sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Zarząd Województwa Pomorskiego podczas sesji

Dziesiąta sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 15.00. Podczas sesji zostanie przedstawiony Raport o stanie województwa pomorskiego w 2018 roku. Będzie też rozpatrywane sprawozdanie finansowe województwa pomorskiego za 2018 rok oraz informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2018.

Sesja odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego wotum zaufania,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa pomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego za rok 2018,
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2018 r.,
  • uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego,
  • wyrażenia zgody na wniesienie przez województwo pomorskie do spółki działającej pod firmą Szpitale Pomorskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sesja sejmiku będzie transmitowana na żywo.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.