Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
„Wyrażamy dezaprobatę dla działań MEN”. Rezolucja radnych w obronie nauki języka kaszubskiego

„Wyrażamy dezaprobatę dla działań MEN”. Rezolucja radnych w obronie nauki języka kaszubskiego

Fot. Maciej Kosycarz / KFP

Od 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczy subwencję oświatową na naukę języka kaszubskiego. Zmianom sprzeciwiają się radni województwa pomorskiego.

 

Rezolucja została uchwalona na XLII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 21 grudnia 2017 r. Dokument został przyjęty głosami radnych z klubów PO i PSL, ale poparło ją też 3 radnych PiS.

 

13 mln zł mniej na język kaszubski

Efektem wprowadzonych przez Minister Edukacji Narodowej zmian w podziale subwencji oświatowej będzie zmniejszenie dofinansowania nauki języka kaszubskiego o około 13 mln zł. Decyzja ta obejmie ponad 20 tys. pomorskich uczniów oraz prawie 70 pomorskich samorządów.

– Język kaszubski to część naszej tożsamości, o zachowanie której od dawna zabiegamy. Ograniczenie jego finansowania, to działanie wymierzone przede wszystkim w szkoły wiejskie i osłabienie szans na przetrwanie jedynego języka regionalnego w Polsce oraz dziedzictwa kulturowego z nim związanego – zaznacza marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Rezolucja
w związku z podpisaniem przez Minister Edukacji Narodowej rozporządzenia
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018

Z niepokojem przyjęliśmy informację o podpisaniu w dniu 15 grudnia 2017 r.  przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, w brzmieniu powodującym obniżenie subwencji oświatowej na uczniów uczących się jako przedmiotu dodatkowego języka regionalnego i języków mniejszości narodowych oraz etnicznych. Ze smutkiem konstatujemy, że najdotkliwiej w skali Polski zmiana ta dotknie społeczność kaszubską. Wyrażając dezaprobatę dla takiego kierunku działań apelujemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej o większą roztropność w kształtowaniu w przyszłości polityki oświatowej wobec potrzeb zachowania i rozwoju języka oraz kultury kaszubskiej.

U progu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wracamy pamięcią częściej do wydarzeń, dzięki którym udało się wskrzesić po latach zaborów Rzeczypospolitą. Zdajemy sobie sprawę, że nie byłoby możliwe odrodzenie Państwa Polskiego na Pomorzu i nie uzyskałoby ono dostępu do morza, gdyby nie przetrwał tutaj język, kultura i tradycja kaszubska. Te wartości przekazywane pomimo dziejowych zawieruch przez pokolenia były kotwicą trzymającą Polskę nad Bałtykiem. W okresie PRL często były traktowane przez władze podejrzliwie, a do Kaszubów odnoszono się jak do obywateli drugiej kategorii. Sytuacja zmieniła się wraz z odzyskaniem pełnej niepodległości i demokratyzacją ustroju po 1989 r., kiedy to władze publiczne zaczęły dostrzegać konstruktywny potencjał związany z realizacją postulatów regionalizmu kaszubskiego. Dlatego też w ostatnich kilkunastu latach wsparciem w przekazywaniu rodzimych kaszubskich wartości coraz szerzej stawały się na Pomorzu szkoły. Było to możliwe za sprawą dużego zaangażowania społeczników – pasjonatów, nauczycieli, rodziców, wspólnot lokalnych i życzliwości Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzięki ogromowi pracy organizacyjnej od podstaw stworzono warunki, w których obecnie już 20 tysięcy przedstawicieli najmłodszego pokolenia Pomorzan uczy się w szkołach jako przedmiotu dla chętnych języka regionalnego (w wymiarze 3 godzin tygodniowo). Ponadto na poszczególnych etapach edukacji wprowadzono przedmiot „historia i kultura Kaszub”. Wierzymy że takie działania i praktyki edukacyjne dalej udoskonalane pozwolą zachować i rozwinąć język kaszubski oraz cały dorobek z nim związany. Przysłużą się one wykształceniu świadomych i zakorzenionych w rodzimym dziedzictwie obywateli Pomorza i Polski. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie będzie zmniejszało w przyszłości swojego zaangażowania we wspieranie popularyzacji nauczania języka kaszubskiego. Ukształtowane mechanizmy przyznawania z tego tytułu za pośrednictwem subwencji środków finansowych dla samorządów gminnych i powiatowych powodują, że oczekujemy od władz wszystkich tych samorządów przemyślanych i odpowiedzialnych decyzji, które bez wątpliwości będą służyły Kaszubom, Pomorzu i całej Polsce.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.