Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wyniki seed money w Południowym Bałtyku

Wyniki seed money w Południowym Bałtyku

Komitet Monitorujący Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wybrał projekty w 2. naborze do seed money. Ze 11 złożonych aplikacji zostało wybranych 8 projektów (w tym 2 warunkowo), dla których łączne dofinansowanie z EFRR wynosi 255 421,76 €.

II nabór seed money (otwarty między 10 i 30 stycznia br.) był dedykowany 3 i 4 osi priorytetowej (zrównoważony transport i potencjał zasobów ludzkich). Wsparcie w ramach projektów typu „seed money” udzielane jest na przygotowanie właściwej koncepcji projektowej, np. do 4. naboru  na projekty regularne (22.05.-30.06.2017 r.).

Tabela zatwierdzonych projektów seed money

Akronim projektu Tytuł projektu Priorytet Partner wiodący Dofinansowanie EFRR (€) Budżet całkowity (€)
Parking gets smart SEED  Improved parking management policies as tool to develop green and multimodal transport in the South Baltic area 3 Polska Unia Mobilności Aktywnej, PL 33.165,00 39.900,00
CoBiUM Cargo bikes in urban mobility 3 City of Växjö, SE 28.776,25 36.635,00
Connect2SmallPorts South Baltic Small Ports as Gateways towards Integrated Sustainable European Transport System and Blue Growth by Smart Connectivity Solutions 3 Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, DE 31.975,00 38.500,00
CAR Creating Automotive Renewal 3 Industrial Development Centre South, SE 31.600,00 40.000,00
TRAIN LNG  Training new competencies in LNG for cross-border growth 4 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, PL 33.987,26 39.985,00
QUISST Qualification Upgrading In Sustainable Seaside Tourism 4 Klaipèda University, LT 34.000,00 40.000,00
SEAPLANSPACE Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance 4 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, PL 30.638,25 36.045,00
SB Bridge South Baltic Bridge – bridging the gap from science education towards skilled labour forces working in blue and green economy sectors 4 Klaipèda University, LT 31.280,00 36.800,00
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.