Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wykaz samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Starym polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A, przeznaczonego do sprzedaży

Wykaz samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Starym polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A, przeznaczonego do sprzedaży

dmg

WYKAZ STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO Nr 12

wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21a,

na działce nr 346/1, przeznaczonego do sprzedaży

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.