Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/e70d285d-fcfa-4173-ba78-fb7c9c730927-63.jpg Wykaz ofert do uzupełnienia – konkurs „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Wykaz ofert do uzupełnienia – konkurs „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Termin uzupełnienia: do 18 marca 2019 roku.

 

Brakujące załączniki można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesyłając pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby urzędu. Brakujące załączniki powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – uzupełnienie”.

 

Zobacz: wykaz ofert do uzupełnienia

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.