Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Sulicice, oznaczonej jako działka nr 210/1 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Sulicice, oznaczonej jako działka nr 210/1 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WYKAZ

zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Sulicice, gminie Krokowa,

oznaczonej jako działka nr 210/1 o pow. 700m²,

dla której obecnie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku Sądu Rejonowego w Wejherowie

prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00048814/1

stanowiącej własność Województwa Pomorskiego

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Krokowa

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.