Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gonty, przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gonty, przeznaczonej do sprzedaży

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ,

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

położonej w miejscowości Gonty, gminie Prabuty,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 174/25, obręb 0004, przeznaczonej do sprzedaży

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.