Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wydarzenie Roczne Programu Polska-Rosja!

Wydarzenie Roczne Programu Polska-Rosja!

PL_RU

Wydarzenie zostało zorganizowane podczas Forum Regionów Partnerskich, które odbywa się co roku w Obwodzie Kaliningradzkim.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W Forum Regionów Partnerskich wzięło udział 289 uczestników. W Wydarzeniu Rocznym Programu uczestniczyło 118 osób reprezentujących m.in. władze krajowe, regionalne, lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i badawcze z Polski i Rosji oraz aplikanci i beneficjenci Programu. 

Podczas Wydarzenia Rocznego przedstawiono stan realizacji Programu oraz dwanaście projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Celu Tematycznego „dziedzictwo”. Zorganizowano również panel dyskusyjny z udziałem beneficjentów Dużych Projektów Infrastrukturalnych z Polski i z Rosji, podczas którego uczestnicy opowiedzieli m.in. o tym jak zaczęła się ich współpraca, w jaki sposób zbudowali trwałe partnerstwo oraz przedstawili plany na najbliższą przyszłość.

Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna, podczas której uczestnicy zwiedzili tereny parku narodowego nad Zalewem Kurońskim, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Więcej informacji i zdjęcia: https://www.plru.eu/pl/aktualnosci/421,Wydarzenie-Roczne-Programu-Polska-Rosja-w-Kaliningradzie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.