Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wydarzenia w Polska-Rosja

Wydarzenia w Polska-Rosja

 

Seminarium informacyjne Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2017 roku w godzinach 10:30-13:30, w sali im. L. Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku (ul. Okopowa 21/27).

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną główne założenia programu oraz zasady obowiązujące przy aplikowaniu podczas zbliżającego się naboru (lipiec-październik 2017 roku). W seminarium uczestniczyć mogą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, środowisk społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT/EIS, zlokalizowanego w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Pan Paweł Zawadzki, tel. 58 32 68 825, p.zawadzki@pomorskie.eu).

Zaproszenie Marszałka

Agenda spotkania

Rejestracja na spotkanie* (do końca 20 czerwca br.)

*(w okienku – akronim projektu, proszę wpisać adres Państwa instytucji)

 

Forum Poszukiwania Partnerów

Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 organizują Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się w dn. 13 czerwca 2017 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Celem Forum jest zaprezentowanie głównych założeń Programu, zasad obowiązujących przy aplikowaniu podczas pierwszego naboru oraz stworzenie możliwości nawiązania kontaktów przez instytucje zainteresowane współpracą.

Beneficjentami Programu mogą być polskie i rosyjskiej instytucje o charakterze publicznym, m.in. takie jak stowarzyszenia, instytucje szkolnictwa wyższego, a także jednostki samorządu terytorialnego, pragnące realizować projekt we współpracy transgranicznej, mieszczący się w zakresie tematycznym priorytetów Programu (dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska, dostępność oraz bezpieczeństwo granicy).

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz ewentualnie formularza z pomysłem na projekt do dn. 06.06.2017 r. na adres e-mailowy: katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału w forum decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z wydarzeniem można kontaktować się za pomocą e-maila: katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu lub tel.: 89 722 81 56.

Wstępna agenda w języku polskim

Wstępna agenda w języku angielskim

Formularz rejestracyjny

Formularz pomysłu projektowego

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.