Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wybrano projekty w Południowym Bałtyku

Wybrano projekty w Południowym Bałtyku

Łączne dofinansowanie z EFRR dla 12 projektów wynosi 17,9 mln euro (co stanowi 23% alokacji programu), z tej puli blisko 4,1 mln euro trafi do pomorskich beneficjentów. W zatwierdzonych projektach jest łącznie 16 partnerów z województwa pomorskiego, z czego trzech z nich pełni rolę partnerów wiodących.

Projekty zostały zatwierdzone w następujących priorytetach: 1, 2, i 3. Poniżej przedstawiamy listę zatwierdzonych projektów:

 • ELMAR: Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions
 • InterMarE: Internationalization of South Baltic maritime economy
 • CTCC: Creative Traditional Companies Cooperation
 • SB Food Inno: Developing food innovation capacity in the South Baltic Region
 • BioBIGG: Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth
 • Baltic Pride: Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area
 • Baltic Stories: Professionalization of events for culturally embedded and sustainable tourism development of destinations in South Baltic region
 • DUNC: Development of UNESCO Natural and Cultural assets
 • LiveLagoons: The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons
 • RBR: Reviving Baltic Resilience
 • Interconnect
 • South Baltic Transport Loops

Komitet Monitorujący podjął decyzję o otworzeniu IV naboru między 22 maja i 30 czerwca br., który będzię dostępny dla wszystkich celów szczegółowych oprócz: 1.1 i 1.2 (wyczerpanie dostępnych środków EFRR) oraz 2.1. Cel Szczegółowy będzie dostępny w V naborze, który planowo potrwa od 13 listopada do 15 grudnia br.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.