Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wspólnota to nie tylko pieniądze, to także solidarność, wolność i praworządność. Polska w Unii Europejskiej

Wspólnota to nie tylko pieniądze, to także solidarność, wolność i praworządność. Polska w Unii Europejskiej

Flaga UE

Od 16 lat środki unijne wspierają rozwój gospodarczy, działania społeczne i edukacyjne. W tym czasie staliśmy się jednym z najlepiej rozwijających się regionów nie tylko w Polsce, ale też w Europie.

 

Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. O północy 1 maja 2004 r. wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiliśmy do Unii Europejskiej.

 

Unia Europejska

Mottem Unii Europejskiej jest Jedność w Różnorodności. To hasło mówi, że Europejczycy są zjednoczeni w wysiłkach na rzecz pokoju i dobrobytu oraz że mnogość kultur, tradycji i języków w Europie jest jej ważnym atutem. Flaga europejska jest symbolem nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. Krąg złotych gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię między narodami Europy. Jest to szczególnie ważne w czasie epidemii związanej z koronawirusem.  – Nawet w tych trudnych dla nas chwilach doświadczyliśmy dobrodziejstwa, jakim jest bycie częścią wspólnoty. Dzięki szybkim decyzjom KE, mogliśmy na Pomorzu przeznaczyć 50 milionów złotych na wsparcie szpitali i kolejne miliony dla pomorskich przedsiębiorców, DPS-ów, hospicjów i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Jestem przekonany, że dzięki UE przetrwamy obecny kryzys – mówi Mieczysłąw Struk, marszałek województwa pomorskiego.

UE jest też unią gospodarczo-polityczną, największym na świecie eksporterem towarów i usług oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów. Jedną z jej zasad jest wolny handel między członkami UE. Poza swoimi granicami działa również na rzecz liberalizacji handlu światowego. Jest też zaangażowana w pomoc ofiarom katastrof spowodowanych przez człowieka i klęsk żywiołowych na całym.

 

Jak wyglądała pomorska rzeczywistość przed wejściem do UE?

Jeszcze kilka lat temu nasz region wyglądał zupełnie inaczej. Łatwo zapominamy o tym co było przed rozpoczęciem procesu rewitalizacji miast Pomorza, rozbudową pomorskich szpitali, przed powstaniem nowoczesnych węzłów integracyjnych, przebudową dróg wojewódzkich i modernizacją linii kolejowych. Natomiast szybko przyzwyczajamy się do zmodernizowanych dworców i peronów, chodników, placów zabaw, przyjaznych dzieciom szkół, wsparciu dla małych przedsiębiorców i bezrobotnych. Dzięki unii mogliśmy wyrównać szanse poprzez inwestycje w edukację, służbę zdrowia, projekty integracji społecznej. Ślady takich działań są widoczne w każdej, nawet najmniejszej miejscowości, bo z unijnych dofinansowań skorzystali zarówno mieszkańcy metropolii, jak i miasteczek i wsi.

 

Jak zmieniło się Pomorze?

 – To najlepsze lata rozwoju Pomorza i Polski. Nie co dzień myślimy o tym, jak dużą dla nas wartością jest Unia Europejska. To nie tylko miliardy euro, które zmieniają każdą pomorską gminę, służą Pomorzu i jego mieszkańcom, ale to również wspólnota opierająca się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości – mówi Mieczysław Struk. Z przynależności do UE skorzystali też mieszkańcy Pomorza. W tym czasie staliśmy się jednym z najlepiej rozwijających się regionów nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Dochody w gospodarstwach domowych wzrosły prawie dwukrotnie, a dysproporcje między powiatami szybko maleją. Coraz lepszy standard życia Pomorzan przekłada się na jeden z najwyższych przyrostów demograficznych w kraju. Sytuacja województwa sprzyja też biznesowi i rozwojowi kluczowych dla nas branż gospodarki. – Jesteśmy regionem bardzo przedsiębiorczym i kreatywnym, a środki unijne to dla nas przysłowiowy wiatr w żagle. Trzeba pamiętać, że unia to także wiele ważnych dla nas wartości: solidarność, wolność, otwartość i praworządność – dodaje marszałek.

 

Czy wiesz, że…

UE posiada 23 języki urzędowe i debaty Parlamentu Europejskiego przekłada się na wszystkie z nich.

Hymnem europejskim jest „Oda do radości” z IX Symfonii niemieckiego kompozytora i pianisty Ludwiga van Beethovena, który skomponował ją w 1823 r., cztery lata przed śmiercią, dodając teksty Friedricha Schillera z 1785 roku. Ten wiersz muzyczny wyraża idealistyczną wizję Schillera, w której wszyscy ludzie są braćmi.

Dzień Europy obchodzony jest 9 maja. W tym dniu, w 1950 r., ustanowiono fundamenty zjednoczonej wspólnoty narodów – Unii Europejskiej.

Niemcy są krajem o największej liczbie miejsc w Parlamencie Europejskim. Jako najbardziej zaludniony kraj w Unii Europejskiej ma 99 posłów.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.