Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wsparcie z programów „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” i „Sprawy wewnętrzne” Funduszy Norweskich ruszy już jesienią tego roku!

Wsparcie z programów „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” i „Sprawy wewnętrzne” Funduszy Norweskich ruszy już jesienią tego roku!

Norway_grants

 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, a także wzmocnienie tworzenia wartości oraz zrównoważony wzrost. Program będzie wspierał innowacje w zakresie zielonych technologii i „niebieski” wzrost. Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług). 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym Operatorem Programu, na którego wdrażanie przeznaczone jest 85 mln EUR.

Pierwsze nabory zostaną ogłoszone w październiku 2019 r.

Program zakłada uruchomienie naborów w następujących obszarach:

  • Innowacje w zakresie zielonych technologii (dofinansowanie do 70% wartości projektu)
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (dofinansowanie do 70% wartości projektu)
  • Technologie poprawiające jakoś życia (dofinansowanie do 70% wartości projektu)
  • Technologie dla kobiet (dofinansowanie do 85% wartości projektu)

 

SPRAWY WEWNĘTRZNE

Program „Sprawy wewnętrzne” zakłada przede wszystkim wzmocnienie praworządności. Program uwzględnia działania, które koncentrują się na wspieraniu dobrowolnych powrotów oraz na wsparciu i usługach dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach, a także działania zmierzające do poprawy zdolności dochodzeniowej i do zwiększenia zdolności do pracy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Europol, Eurojust, Interpol i Frontex.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich jest Operatorem Programu, na którego wdrażanie przeznaczone jest 20 mln EUR.

Pierwsze nabory zostaną ogłoszone już jesienią 2019 r.

Program zakłada uruchomienie naborów w następujących obszarach:

  • Azyl i migracja
  • Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości
  • Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek taki klęsk

 

Szczegółowe informacje nt. programu dla wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej:

Program Rozwój przedsiębiorczości i innowacji: https://www.parp.gov.pl

Program Sprawy wewnętrzne: http://fundusze.mswia.gov.pl/

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.