Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wsparcie na działania po obu stronach granicy. Można już składać wnioski o dofinansowanie w programie Polska-Rosja

Wsparcie na działania po obu stronach granicy. Można już składać wnioski o dofinansowanie w programie Polska-Rosja

Kaliningrad

Rozpoczął się pierwszy nabór w ramach programu Polska-Rosja 2014-2020. Wartość dostępnych środków wynosi ponad 41,4 mln euro. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 16 lipca 2018 r.

 

Głównym celem programu Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej po obu stronach granicy. Na pierwszy nabór w tym programie przeznaczono ponad 41,4 mln euro.

 

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

Projekty mogą mieć charakter inwestycyjny, infrastrukturalny lub społeczny. Jak informuje Monika Cholewczyńska-Dmitruk, kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej UMWP: – Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na przygraniczne działania dotyczące rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, remontów dróg, budowy ścieżek rowerowych czy poprawy bezpieczeństwa obywateli po obu stronach granicy.

Minimalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 100 tys. euro, natomiast maksymalna 2,5 mln euro. Możliwe do uzyskania wsparcie to maksymalnie 90 proc. wartości projektu, co oznacza konieczność współfinansowania co najmniej 10 proc. wydatków ze środków własnych beneficjentów.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego (podregiony suwalski i białostocki) oraz obwodu kaliningradzkiego. Program skierowany jest do władz krajowych, regionalnych i lokalnych lub ich stowarzyszeń, podmiotów prawa publicznego lub prywatnego oraz organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną.

W każdym projekcie wymagany jest udział co najmniej jednego partnera z Polski i jednego z Rosji. Okres realizacji takiego projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora online do 16 lipca 2018 r. Dokumenty aplikacyjne należy wypełnić w języku angielskim.

 

Gdzie można znaleźć informacje?

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Olsztynie przy ul. Głowackiego 14 (III piętro), tel. 89 722 81 10, e-mail: plru@plru.eu.

Dodatkowo w czwartek, 10 maja 2018 r. w Gdańsku odbędzie się szkolenie dotyczące trwającego naboru wniosków. Rejestracja na szkolenie wraz z jego agendą dostępne są na stronie internetowej programu Polska-Rosja.

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 finansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkładu Federacji Rosyjskiej, który będzie przeznaczony na działania wyłącznie po rosyjskiej stronie granicy.

Logo programu Polska-Rosja.jpg

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.