Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wsparcie dla europejskiej gospodarki przez Europejski Bank Inwestycyjny, w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Wsparcie dla europejskiej gospodarki przez Europejski Bank Inwestycyjny, w odpowiedzi na pandemię COVID-19

EBI_logo

 

Zgodnie z komunikatem ogłoszonym 16 marca 2020 r, Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego proponuje pakiet wsparcia, stanowiący odpowiedź na wyzwania gospodarcze związane z pandemią COVID-19. Łączna wartość finansowania, które zostanie uruchomione ma sięgnąć nawet 40 mld EUR. Uruchomione przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego środki, mogą być podjęte we współpracy z Komisją Europejską i partnerami krajowymi w celu wsparcia przedsiębiorstw europejskich, wydatków na ochronę zdrowia oraz gospodarki UE jako całości. 

Proponowany pakiet finansowy obejmuje następujące elementy:

  • specjalne programy gwarancji dla banków wykorzystujące istniejące programy i możliwe do natychmiastowego wdrożenia, mające uruchomić finansowanie w wysokości nawet 20 mld EUR;
  • specjalne instrumenty płynnościowe dla banków umożliwiające zapewnienie dodatkowego wsparcia w zakresie kapitału obrotowego dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w wysokości 10 mld EUR;
  • specjalne programy zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS) w celu umożliwienia bankom przeniesienia ryzyka związanego z portfelami kredytów dla MŚP, w ramach których zostanie uruchomione dodatkowe wsparcie w wysokości 10 mld EUR.

Komunikat EBI:

https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19.htm?lang=pl

https://www.eif.org/what_we_do/news/2020/covid19-eib-group-response.htm?lang=-en

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.