Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wpływ epidemii i zagrożenia COVID-19 na realizację projektów w programie Horyzont 2020

Wpływ epidemii i zagrożenia COVID-19 na realizację projektów w programie Horyzont 2020

Zastosowanie tego zapisu w przypadku ewentualnych opóźnień w realizacji projektu, lub poniesienia dodatkowych kosztów związanych np. z odwołanymi podróżami będzie możliwe po wcześniejszej akceptacji  KE/REA/jednostki finansującej. W przypadku jakichkolwiek problemów koordynatorzy projektów powinni skontaktować się jak najszybciej z oficerami projektowymi.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na portalu Funding & Tenders.]

Więcej informacji tutaj.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.