Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wotum zaufania dla Zarządu za Raport o stanie województwa pomorskiego w 2018 roku

Wotum zaufania dla Zarządu za Raport o stanie województwa pomorskiego w 2018 roku

Marszałek Mieczysław Struk podczas X sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego

Na X Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjęto Raport o stanie województwa pomorskiego w 2018 roku. Z tytułu rozpatrzenia raportu Zarząd Województwa otrzymał wotum zaufania. Za głosowało 20, a przeciw było 11 radnych.

 

Raport opisuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2018 r. Zawiera też działania podjęte przez Zarząd Województwa Pomorskiego na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP), w tym sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) i pozostałych programów w układzie celów strategicznych i operacyjnych SRWP, innych strategii, planów i programów, Kontraktu Terytorialnego, a także stan realizacji uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego podjętych w 2018 roku. 

 

Pomorskie jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk omówił Raport o stanie województwa pomorskiego. Według zawartych w nim danych województwo znalazło się wśród 25 najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej (UE). – Nasz region ma wyższą dynamikę wzrostu PKB niż średnia w kraju – mówił marszałek Struk. Jeśli chodzi o przedsiębiorczość zajmujemy 4. miejsce w Polsce. – Spadają też dysproporcje pomiędzy Trójmiastem i pozostałą częścią województwa – kontynuował Struk. Jesteśmy atrakcyjni turystycznie oraz dla inwestorów zagranicznych. A pomorskie przedsiębiorstwa są nastawione na sprzedaż produktów i usług na zagranicznych rynkach.

 

Sytuacja społeczno-ekonomiczna regionu

W raporcie uwzględniono wysoką atrakcyjność osiedleńczą oraz najwyższy w Polsce przyrost liczby mieszkańców. Lepszy jest też dostęp do opieki przedszkolnej i żłobkowej. Pomorskie ma jedną z najniższych w kraju stopę bezrobocia (poniżej 5 proc. na koniec 2018 r.), co przekłada się na malejące zróżnicowanie wewnątrzregionalne (największa dynamika spadku w powiatach o najwyższych wskaźnikach bezrobocia). Natomiast stopa zatrudnienia jest wyższa od średniej UE. Marszałek Struk zauważył, że województwa pomorskiego, jak i innych polskich województw, nie ominęły też trudności. Nadal rośnie dysproporcja w zatrudnieniu pomiędzy kobietami i mężczyznami. Widoczny jest deficyt pracowników (głównie dotyczy takich gałęzi jak: budownictwo, elektrotechnika, IT, motoryzacja, gastronomia, zdrowie, transport i logistyka). Natomiast optymizmem napawa dostosowanie profilu kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców oraz dynamiczny napływ imigrantów zasilających rynek pracy. Rekordowe obroty mają pomorskie porty. Nasz region jest liderem w wykorzystaniu transportu kolejowego. – Ponadto, poprawia się bezpieczeństwo na drogach, niemniej jednak wciąż niewystarczająca jest dostępność transportowa, szczególnie zachodniej części Pomorza (droga ekspresowa S6, linia kolejowa Gdynia – Słupsk) – dodał Struk. W Indeksie Sprawności Ochrony Zdrowia 2018 region zajął najwyższą lokatę spośród wszystkich województw. Na pozycję wpłynęła wysoka ocena w obszarze poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz efektywna gospodarka finansowa. A efektem dobrej sytuacji społeczno-ekonomicznej jest m.in. wysoka jakość oferty kulturalnej i uczestnictwo w kulturze (zajmujemy 2.miejsce w Polsce). Zajmujemy też pierwsze miejsce w Polsce jeśli chodzi o odsetek mieszkańców podłączonych do kanalizacji oraz wodociągu.

 

Co zrobił Zarząd?

Sejmik w 2018 r. podjął 154 uchwały. Zarząd Województwa w 2018 r. realizował działania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Jak wymieniał marszałek Mieczysław Struk chodziło m.in. o rozwój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, wsparcie mikro, małych i średnich firm przez Pomorski Fundusz Rozwoju, działania na rzecz integracji imigrantów i realizację profilaktycznych programów zdrowotnych. Podjęto też prace nad powołaniem Pomorskiego Funduszu Obywatelskiego. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczestniczono w programie Pomorskie Drogi do Niepodległej. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji inwestycji kolejowych w perspektywie 2021-2027 oraz zakupu elektrycznego taboru kolejowego. Zakończono projekty dotyczące termomodernizacji obiektów edukacyjnych i jednostek kultury. Realizowano przedsięwzięcia strategiczne m.in. w obszarze turystyki, edukacji, dotyczące niektórych dróg wojewódzkich, wybranych linii kolejowych, restrukturyzacji podmiotów leczniczych, edukacji. Przygotowano też plany ochrony dla wszystkich parków krajobrazowych oraz ustalono obszary chronionego krajobrazu (Doliny Raduni, Przywidzkiego oraz Otomińskiego). Przyjęto stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP (m.in. dotyczące zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, pakietu rozporządzeń Polityki Spójności UE 2021-2027). Przygotowano też opinie i poprawki legislacyjne do projektów rozporządzeń UE na lata 2021-2027, opinie do: Komitetu Regionów UE (m.in. nt. przyszłości finansów UE, strategicznej wartości Polityki Spójności, pakietu rozporządzeń UE 2021-2027), planowania regionalnego, krajowych dokumentów strategicznych (w tym KSRR 2030). Powstały też stanowiska dotyczące planów konsolidacji rynku paliw płynnych w Polsce, realizacji drogi ekspresowej S6 na całym przebiegu w POM oraz budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

 

Burzliwa dyskusja

Po zaprezentowaniu przez marszałka Struka raportu rozpoczęła się debata. Głos zabierali zarówno radni Prawa i Sprawiedliwości (PiS), jak i Koalicji Obywatelskiej (KO). Wymieniali pozytywne i negatywne zagadnienia dotyczące naszego regionu. Jerzy Barzowski, przewodniczący klubu PiS, mówił m.in. o spadku bezrobociu nie jako sukcesie pomorskiego samorządu, ale ogólnopolskiej tendencji. Nie zgodził się z marszałkiem Strukiem co do zbyt dobrego stanu transportu drogowego i kolejowego. Piotr Zwara z PiS zaznaczył rolę dużych inwestycji drogowych jak autostrada A 1 i obwodnica Kościerzyny. Niestety zauważył też, że stan dróg wojewódzkich jest bardzo zły. Dotyczy to nawet 60 proc. z nich. Radny Dariusz Męczykowski stwierdził natomiast, że program szkolnictwa zawodowego jest wzorowy.  Danuta Wawrowska z KO stwierdziła, że w 2018 r. otwarto Centrum Zdrowia Psychicznego w Słuspku, co bylo bardzo dobrym posunięciem. Z kolei Piotr Karczewski z PiS podkreślił, że bardzo dobrą inwestycją była Pomorska Kolej Metropolitalna. Niestety częstotliwość jej kursowania oraz składy są za małe w stosunku do potrzeb pasażerów. Mówił też o ważnych remontach, które dotyczyły dróg wojewódzkich (DW) 214 i 222. Podkreślił natomiast, że bardzo zły jest natomiast stan DW 221, 201 i 235.

Po debacie odbyło się głosowanie nad raportem. Za raportem i jednocześnie udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Województwa Pomorskiego głosowało 20 radnych, a 11 było temu przeciwnych.

Zobacz: Raport o stanie województwa pomorskiego w 2018 roku

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.