Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/a7a72cec-120f-43fe-952e-a372296a520f.jpg Wiemy, które szpitale na Pomorzu są przyjazne kombatantom. Porozumienie podpisano już po raz drugi

Wiemy, które szpitale na Pomorzu są przyjazne kombatantom. Porozumienie podpisano już po raz drugi

Przedstawiciele podmiotów leczniczych biorących udział w programie Szpital Przyjazny Kombatantom

Do projektu Szpitali Przyjaznych Kombatantom przystąpiło 25 podmiotów leczniczych w województwie pomorskim. To placówki w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku i Kościerzynie. Poza tzw. placówkami marszałkowskimi są też szpitale powiatowe m.in. w Bytowie, Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Człuchowie, Miastku, a także zakłady opieki zdrowotnej w Lęborku i Sztumie.

 

Porozumienie pomiędzy podmiotami leczniczymi zostało zawarte 27 lutego 2020 r. W uroczystości wziął udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. To już druga edycja tego projektu. Po raz pierwszy porozumienie zawarto w czerwcu 2010 r. 

 

Na czym polega program?

Program polega na współpracy między podmiotami leczniczymi. Chodzi o uprawnienia związane z dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do pacjentów posiadających status kombatantów. Program jest realizowany już po raz kolejny. W pierwszej edycji wzięły udział praktycznie tylko tzw. marszałkowskie podmioty lecznicze.  Do tegorocznej edycji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprosił też inne szpitale znajdujące się w naszym regionie. – Cieszę się, że tyle podmiotów medycznych wyraziło wolę podpisania porozumienia i bierze udział w projekcie Szpitala Przyjaznego Kombatantom. To gest naszej wdzięczności dla kombatantów, którzy walczyli o wolną Polskę – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Jesteście tymi, bez których wolna i demokratyczna Rzeczypospolita nie byłaby możliwa. Dzięki Waszej ofiarności, poświęceniu i zaangażowaniu, następne pokolenia mogą korzystać ze wszystkich zdobyczy demokracji – zwrócił się do kombatantów marszałek Struk. 

– Porozumienie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom kombatantów i problemom nieprzestrzegania ustawy, jakie nam zgłaszali oraz na jakie byli narażeni – mówiła członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Zawarte między podmiotami leczniczymi z województwa pomorskiego porozumienie pozwoli na spopularyzowanie wiedzy na temat prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, w oparciu o wymianę między podmiotami leczniczymi wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie odnoszącym się do realizacji celów umowy. Wyznaczeni w poszczególnych podmiotach leczniczych koordynatorzy dedykowani kombatantom, będą ich na co dzień wspierali w realizacji uprawnień ustawowych. W każdym z podmiotów, w łatwo dostępnych miejscach, pojawią się informacje obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy koordynatora – tłumaczyła Kapała-Sokalska.

 

Co oznacza porozumienie?

Porozumienie jest dobrowolne dla wszystkich podmiotów leczniczych. Na jego podstawie są stworzone i wdrożone procedury określające zasady postępowania z pacjentami ze szczególnymi uprawnieniami. W szpitalach są wyznaczeni koordynatorzy odpowiedzialni za wdrażanie działań informacyjnych dotyczących przysługujących uprawnień oraz sposobu egzekwowania.

Dzięki porozumieniu pacjenci, którzy mają status kombatantów, mają być przyjmowani w dniu zgłoszenia, poza ustaloną przez podmiot leczniczy kolejnością wynikającą z listy oczekujących. A w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w dniu zgłoszenia kombatantom będzie wyznaczany inny termin poza ustaloną przez podmiot leczniczy kolejnością wynikającą z listy oczekujących. Jeśli chodzi o świadczenia ambulatoryjne termin ten nie będzie mógł być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Skąd pomysł?

Kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Wynika to z art. 47c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2019 r., poz. 1373 z późn. zm.). Sejmik Województwa Pomorskiego 29 czerwca 2009 r. podjął Uchwałę nr 851/XXXVI/09 w sprawie przyjęcia Pomorskiego Programu Szpitale Przyjazne Kombatantom. Pomorski program dotyczy kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. W celu realizacji programu konieczne jest zawarcie porozumień między podmiotami leczniczymi. Patronat honorowy nad inicjatywą objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Lista podmiotów leczniczych przyjaznych kombatantom

 • 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku
 • Szpital Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.
 • SPOZOZ Szpital im. Jana Parnasa w Człuchowie
 • Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach sp. z o.o.
 • Szpital Zdrowie w Kwidzynie
 • SPSZOZ w Lęborku
 • Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku
 • Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o.
 • Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
 • Szpital Polski w Sztumie
 • Pomorskie Centrum Toksykologii sp. z o.o. w Gdańsku
 • Copernicus PL sp. z o.o.
 • Szpitale Pomorskie sp. z o.o.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o.
 • Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o.
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.
 • Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku sp. z o.o.
 • Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie sp. z o.o.
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 • Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
 • Wojewódzkie Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku
 • Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Marcin Szumny

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.