Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/a83a5bdd-f45e-417d-b8a4-e505eb6841f8.jpg Więcej osób z powiatu słupskiego znajdzie pracę. Ponad 3 mln zł z UE na integrację społeczno-zawodową

Więcej osób z powiatu słupskiego znajdzie pracę. Ponad 3 mln zł z UE na integrację społeczno-zawodową

Podpisanie umów na integrację społeczno-zawodową

Szkolenia, indywidualne porady zawodowe oraz warsztaty dla ponad 250 osób z gmin: Kępice, Słupsk, Ustka oraz z samej Ustki i Słupska. Umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej pięciu projektów na integrację społeczno-zawodową zostały uroczyście podpisane.

 

Umowy z włodarzami gmin i miast podpisali 24 września 2018 r. w Słupsku marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski. 

 

Morze możliwości w Ustce

Władze gminy Ustka zrealizują projekt, który pomoże 70 mieszkańcom będącym w najgorszej sytuacji zawodowej i socjalnej znaleźć pracę i zintegrować się społecznie. Przez 9 miesięcy instruktorzy będą pomagać uczestnikom projektu szkolić takie umiejętności, które przygotują ich do podjęcia pracy. Wartość projektu to ponad milion złotych. Dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 887 649 zł.

Gmina miejska Ustka pomoże znaleźć pracę osobom dotkniętym i zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie warsztatów i zajęć mających na celu reintegrację społeczną 36 mieszkańców Ustki. Wartość projektu to 540 tys. zł, a dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wynosi 513 tys. zł.

 

Kierunek: aktywność w Słupsku i Kępicach

Za ponad 1,3 mln zł Słupsk pomoże 90 osobom, które są pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownicy socjalni wyznaczą każdemu uczestnikowi indywidualną ścieżkę reintegracji. Zorganizują również warsztaty remontowo-budowlane, konserwatorskie oraz prac twórczych. Będą też indywidualne porady zawodowe i specjalne kursy oraz szkolenia. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 1 147 027 zł.

Na terenie gminy Słupsk na pomoc w znalezieniu pracy może liczyć 15 osób bezrobotnych. Będą mieli spotkania z psychologiem, który przeprowadzi z nimi zajęcia z komunikacji interpersonalnej, samooceny i asertywności. Będą też specjalne szkolenia zawodowe oraz 3-miesięczny staż u przedsiębiorcy zgodny z ukończonym wcześniej szkoleniem. Wartość projektu to 223 936 zł, a dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wynosi 190 345 zł.

Gmina Kępice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu, który ma pomóc 50 mieszkańcom w znalezieniu pracy. W projekcie zaplanowano cykl zajęć z doradcą zawodowym, job coachem, specjalistą ds. BHP oraz psychologiem. Uczestnicy projektu będą mieli również praktyki zawodowe u pracodawców. Zorganizowane zostaną także szkolenia branżowe w wybranych zawodach. Wartość projektu to 746 073 zł. Dofinansowanie z UE wynosi  634 162 zł.
 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.