Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/3b6685ba-f582-4f7a-bec4-075b505819a3-1.jpg Wiatr od Morza. Nowa nagroda literacka dla twórców związanych z Pomorzem

Wiatr od Morza. Nowa nagroda literacka dla twórców związanych z Pomorzem

Regał z książkami

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza zostanie przyznana po raz pierwszy w tym roku. Do 28 maja 2018 r. można zgłaszać ciekawe książki, publikacje związane z Pomorzem i autorów zamieszkałych w naszym województwie.

 

Samorząd województwa pomorskiego ustanowił Pomorską Nagrodę Literacką Wiatr od Morza w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 20-lecia powołania samorządu wojewódzkiego w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich środowisk twórczych.

 

Konkursowe kategorie

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny,

Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe,

Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

 

Kogo można zgłosić?

Czytałeś ostatnio ciekawą książkę? Cenisz wyjątkowego twórcę? Zgłoś ulubiony tytuł i autora do konkursu. Pomorską Nagrodę Literacką przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa w roku poprzedzającym jej wręczenie. Miejsce publikacji dzieła nie ma znaczenia. Nagroda ma honorować pisarzy, dziennikarzy, autorów książek i opracowań humanistycznych, historycznych, regionalnych, dramatopisarzy i scenarzystów, a także wydawców książek i czasopism, bibliotekarzy, księgarzy. W trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury jako uniwersalnego narzędzia samopoznania, rozumienia świata, budowania osobowej i zbiorowej tożsamości, autokreacji i autoidentyfikacji będzie przyznawana co roku.

 

Kto może zgłosić kandydatów?

Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej przysługuje:

 • stowarzyszeniom i związkom literackim,
 • redakcjom czasopism literackich,
 • wydawnictwom,
 • wyższym uczelniom humanistycznym,
 • stowarzyszeniom regionalnym,
 • bibliotekom,
 • instytucjom kultury,
 • mediom,
 • członkom jury Pomorskiej Nagrody Literackiej.

 

Termin nadsyłania propozycji kandydatur

Organizatorzy czekają na propozycje publikacji, które zdaniem zgłaszających, zasługują na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Literacką za rok 2017. Warto też przesłać egzemplarz zgłaszanej książki, co ułatwi pracę jury. Każdy Podmiot ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii. Kapituła będzie rozpatrywać jedynie wnioski dotyczące publikacji z roku 2017.

Zgłoszenia w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2018 r. na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego 
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk

 

Więcej informacji

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • tel. 58 301 48 11 w. 221 – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej: Barbara Blacharska, e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl)
 • tel. 58 326 82 90 – Departament Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – Marcin Dąbrowski, e-mail: m.dabrowski@pomorskie.eu).

 

Zobacz: regulamin

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.