Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Weź udział w konferencji Pomorze równych szans i dowiedz się więcej o zbliżającym się konkursie na wsparcie usług społecznych

Weź udział w konferencji Pomorze równych szans i dowiedz się więcej o zbliżającym się konkursie na wsparcie usług społecznych

Fot. ©Depositphotoskasto

Do podziału będzie aż 100 mln złotych z Unii Europejskiej w ramach usług społecznych. O tym jak złożyć wniosek dowiesz się 26 września 2019 r. podczas konferencji Pomorze równych szans. Zapisy już trwają.

 

Spotkanie odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Spotkanie z ekspertami

Już wkrótce będzie można składać wnioski w konkursie na wsparcie usług społecznych. Konferencja „Pomorze równych szans “Wsparcie rodziny, seniorów i  osób z niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” jest przeznaczona nie tylko dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.  Zapraszamy do Gdańska wszystkich potencjalnych wnioskodawców czyli między innymi: organizacje pozarządowe, instytucje wsparcia rodzin i systemu pieczy zastępczej czy podmioty ekonomii społecznej.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. O swoich doświadczeniach opowiedzą beneficjenci aktualnie realizowanych projektów. Omawiany będzie także katalog dobrych praktyk, jakie powinno się stosować przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich. W planie spotkania jest również panel dyskusyjny.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja. Formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje na stronie  www.rpo.pomorskie.eu. Liczba miejsc ograniczona.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.