Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ważą 47 ton i pochodzą z czasów II wojny światowej. Fragmenty U-Boota trafiły do twierdzy Wisłoujście

Ważą 47 ton i pochodzą z czasów II wojny światowej. Fragmenty U-Boota trafiły do twierdzy Wisłoujście

Fragmenty U-Boota na terenie twierdzy Wisłoujście

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska przeniosło na teren twierdzy Wisłoujście fragmenty niemieckiego okrętu podwodnego, które zostały odnalezione w Stoczni Gdańskiej. Zabytki będzie można zobaczyć od wtorku, 31 października 2017 r.

 

Na odnalezione cztery fragmenty niemieckiego U-Boota typu VII składają się dwie sekcje: przedrufowa oraz przeddziobowa. Są to elementy chroniące wnętrze okrętu przed ciśnieniem, a łączna ich waga to 47 ton.

Znalezisko jest niezwykle cenne. Na łączną liczbę 700 jednostek typu VII aż 94 opuściły stocznię w Gdańsku, jednak po 1945 r. prawie wszystkie części konstrukcyjne tych okrętów wywieziono do Związku Radzieckiego. Wyjątek stanowiło kilka elementów, które później zostały użyte jako materiał do budowy schronów i pomieszczeń magazynowych w Stoczni Gdańskiej. Odkryto je przypadkowo w grudniu 2015 r., poddano konserwacji, a następnie przechowywano na terenie stoczni.

 

Morskie dziedzictwo miasta

Pozostałości okrętu podwodnego przewiezione zostały do twierdzy Wisłoujście 30 października 2017 r. Ustawiono je terenie Szańca Wschodniego przy starym budynku magazynowym, który wcześniej należał do Uniwersytetu Gdańskiego.

– Dobrze, że fragmenty U-Boota trafiły w końcu do twierdzy Wisłoujście. W naszym zamierzeniu gdańska fortyfikacja ma stanowić miejsce, w którym opowiadać będziemy o morskim dziedzictwie naszego miasta. Właśnie w tym kierunku planujemy przekształcać Szaniec Wschodni, aby ścieżki zwiedzania objęły także obszar poza samym fortem Carré – informuje Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Udostępnienie do zwiedzania sekcji U-Boota planowane jest na koniec kwietnia 2018 r. Dostawione zostaną tam rampy umożliwiające poruszanie się wokół zabytku oraz tablice informacyjne.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.