Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Warunki i jakość życia w województwie pomorskim

Warunki i jakość życia w województwie pomorskim

Zakres badania obejmuje:

– dochody i sposób gospodarowania nimi,
– warunki mieszkaniowe,
– edukacja i kapitał ludzki (w tym: status edukacyjny, formy aktywności edukacyjnej, migracje edukacyjne),
– zdrowie (w tym: korzystanie z opieki zdrowotnej, wydatki na świadczenia medyczne),
– rynek pracy (w tym: aktywność zawodowa, emigracja zarobkowa, doskonalenie zawodowe),
– styl życia (w tym: zadowolenie z różnych dziedzin i aspektów życia),
– wykluczenie społeczne (w tym: ubóstwo, bezrobocie, dyskryminacja społeczna).

(Warunki i jakość życia w województwie pomorskim)

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.