Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
VII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

VII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Radni podczas sesji sejmiku

Siódma sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego 25 marca 2019 r. o godz. 11.00. Podczas obrad radni będą głosować m.in. nad zmianami budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok.

 

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym samodzielnych lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi i pomocniczymi wraz z udziałami w gruncie i częściach wspólnych w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 89/2 w Tczewie przy ul. Stanisława Wigury 53, obręb 4,
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
  • rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Województwa Pomorskiego i Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku

Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.