Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
VI edycja Olimpiady Solidarności

VI edycja Olimpiady Solidarności

Olimpiada

Konkurs ma na celu upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski, wzrost poczucia przynależności i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy historycznej.

Ponadto ukierunkowanie tematyczne Konkursu utrwala w uczniach poczucie przynależności do kraju i regionu, w którym działalność Solidarności doprowadziła do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

W VI edycji konkursu wzięli udział uczniowie 55 szkół z województwa pomorskiego.

Etap szkolny przeprowadzony został 26 listopada 2018 r., etap wojewódzki 14 marca 2019 r.

48 finalistów – po troje uczniów z 16 województw, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów podczas drugiego etapu konkursu w dniach 14-17 kwietnia br. – wzięło udział w wizycie studyjnej w Gdańsku, której współorganizatorem było Województwo Pomorskie. Podczas wizyty uczniowie przygotowywali się do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się w dniach 5-7 czerwca br. w Poznaniu.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Konkursu, w tym listą laureatów etapu wojewódzkiego, można zapoznać się na stronie Fundacji – https://olimpiadasolidarnosci.pl/aktualnosci/.

Cele i planowane rezultaty Konkursu wpisują się w cele Strategii Rozwoju Województwa 2020, związane z rozwojem kompetencji kluczowych młodzieży oraz wzmocnieniem regionalnej wspólnoty kulturowej i obywatelskiej (Cel strategiczny 2. Aktywni mieszkańcy), a tym samym w cele Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie w obszarze kapitału społecznego oraz edukacji (Cel szczegółowy 2. Wysoki poziom kapitału społecznego i Cel szczegółowy 3. Efektywny system edukacji).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.