Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
V Spotkanie PoFoS

V Spotkanie PoFoS

W spotkaniu Forum uczestniczyli przedstawiciele powiatów województwa pomorskiego, Miejskich Obszarów Funkcjonalnych oraz Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta.

Obecni byli także przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku.

Spotkanie dotyczyło:

  • Projektu nowej strony internetowej i bazy danych programów i działań zdrowotnych;
  • Analizy sytuacji w pomorskiej profilaktyce i promocji zdrowia;
  • Koncepcji opracowania, sposobu realizacji i symulacji kosztowej programu zdrowotnego – „Zwiększenie potencjału zdrowotnego osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących województwo pomorskie”.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.