Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/864e2526-60bf-4b2f-92ad-6d0edff02ce9.jpg V Forum Korytarza Bałtyk – Adriatyk. Gdynia 2018

V Forum Korytarza Bałtyk – Adriatyk. Gdynia 2018

Uczestnicy Forum Korytarza Bałtyk – Adriatyk. Gości wita wicemarszałek Ryszard Świlski

Trwa V Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk, które odbywa się na Pomorzu, gdzie krzyżują się korytarze transportowe oraz znajdują się dwa duże porty morskie. To tu zaczyna się korytarz Bałtyk – Adriatyk, który od strony morskiej rozprasza się na dziesiątki połączeń żeglugowych, w tym m. in. w kierunku Chin.

 

W forum uczestniczą organizacje, przedsiębiorcy, a także naukowcy i samorządowcy z całego kraju oraz przedstawiciele szwedzkich urzędów i organizacji, m.in.: Tore Almlöf i Jonas Olsson – przedstawiciele Baltic Link Association z Karlskrony oraz Mattias Andersson z Regionu Blekinge.
 

Korytarz transportowy

Korytarz Bałtyk – Adriatyk jest kluczowy dla transportu ze Skandynawii do krajów śródziemnomorskich. Dzięki jego rozwijaniu wzrośnie znaczenie polskich portów na mapie Europy. Spotkanie ma celu wymianę poglądów, a także przedstawienie stanu aktualnych prac nad rozwojem paneuropejskiego korytarza transportowego z portów Bałtyku do Triestu nad Adriatykiem. Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego i jednocześnie prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, otwierając forum podkreślił, że korytarz BAC powoli staje się dźwignią rozwoju naszego kraju i regionów samorządowych. – Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat przeładunki w nich wzrosły z 35 do 60 mln ton. Jeżeli chodzi o kontenery to postęp jest jeszcze bardziej znaczący, a w samym gdańskim terminalu głębokowodnym (DCT) według prognoz ma być przeładowane w tym roku aż 2 mln TEU – mówił Świlski. Powoli też zmniejsza się skala przewagi Hamburga, a biorąc pod uwagę plany rozwojowe naszych portów takich, jak budowa portów zewnętrznych w nadchodzących latach wzrost może być jeszcze bardziej dynamiczny – dodał wicemarszałek. 

W tym roku tematem przewodnim forum jest polsko-szwedzka platforma współpracy dla spójnego rozwoju korytarzy Baltic – Link i Bałtyk – Adriatyk w oparciu o autostrady morskie. Wicemarszałek Ryszard Świlski zaznaczył, że współpraca ze Szwecją ma dla Pomorza znaczenie szczególne. Regiony południowej Szwecji podpisały porozumienie z naszym województwem już w 1999 r. W efekcie na liniach promowych z Polski do Szwecji z roku na rok pojawia się coraz więcej nowych promów. Udział portów w obrotach rynku bałtyckiego sięgnął już 38,9  proc., co jest dużym sukcesem Polski i Szwecji.

Wicemarszałek przypomniał również, że podejmowane są inicjatywy na rzecz wydłużenie Korytarza Bałtyk –Adriatyk na Szwecję w oparciu o autostradę morską Gdynia – Karlskrona. To temu celowi służyło podpisanie porozumienia pomiędzy stroną polską a szwedzką, które odbyło się 11 czerwca 2018 r. w Gdyni w obecności koordynatora UE ds. Korytarza Bałtyk – Adriatyk oraz Briana Simpsona, koordynatora UE ds. autostrad morskich.

Autostrada morska do Szwecji

Obecnie podejmowane są prace na rzecz włączenia do BAC autostrady morskiej łączącej Gdańsk ze Sztokholmem. Wszystkie te inicjatywy mają na celu skierowanie w kierunku naszych portów rynków skandynawskich oraz podniesienie pozycji konkurencyjnej naszego korytarza w starciu z innymi europejskimi korytarzami, których lokalizacja może być bardziej uprzywilejowana. Dlatego zainaugurowano starania w celu utworzenia drugiej morskiej autostrady Polska – Szwecja, a ma ona powstać na trasie Gdańsk – Sztokholm.

Podczas pierwszego dnia forum, 6 grudnia dyskutowano m.in nad stworzeniem szlaku transportowego pomiędzy Skandynawią i południem Europy, z filarami – węzłami przeładunkowymi – m.in. w Szczecinie – Świnoujściu i w Trójmieście. Przedstawiono doświadczenia współpracy w osi Szlak Bursztynowy – Baltic Link – inspiracją dla rozwoju tras korytarza Bałtyk-Adriatyk . Mowa była również  o potencjale rzeki Wisły (w tym drogi E40 Morze Bałtyckie-Morze Czarne) w korytarzu Bałtyk-Adriatyk.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, Michał Kwiatkowski, omówił aktualny status korytarza Bałtyk – Adriatyk przedstawiając kluczowe rekomendacje planu pracy nowego koordynatora unijnego, jak również priorytety Forum Korytarza Bałtyk –Adriatyk przy koordynatorze i grup roboczych. Przedstawiono również informację na temat X Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego – wyzwania dla inicjatywy sieci bazowej TEN-T w regionie, którego współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Organizacja dorocznych forów Bałtyk – Adriatyk jest inicjatywą kilku polskich organizacji i stowarzyszeń, które wchodzą w skład tzw. porozumienia samorządowego dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk, które zostało podpisane w Gdyni w 2003 r. i odnowionego 9 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie lobbuje na rzecz połączeń drogowych, kolejowych i rzecznych Korytarza Bałtyk – Adriatyk w Polsce.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.