Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Uwaga, klienci biura podróży Rejsclub.pl. Informacja dotycząca niewypłacalności

Uwaga, klienci biura podróży Rejsclub.pl. Informacja dotycząca niewypłacalności

Wycieczkowiec

Biuro podróży Rejsclub.pl z Gdańska, specjalizujące się w organizowaniu wyjazdów na rejsy statkami wycieczkowymi, w piątek, 9 lutego 2018 r. opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący niewypłacalności.

 

W związku z tym komunikatem informujemy, że pełnomocnik firmy Rejsclub.pl złożył 9 lutego 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zawiadomienie o niewypłacalności. W zawiadomieniu pełnomocnik zadeklarował, że wszyscy klienci firmy wrócą z odbywających się obecnie wycieczek bez żadnych problemów (liczba uczestników nie została podana w złożonym dokumencie). Zawiadomienie zawiera również informację, że na wycieczki opłacone i zaplanowane po 8 lutego 2018 r. nie wyjedzie ok. 60 osób. Roszczenia tych osób w pełnym wymiarze pokryć ma – wedle zapewnień pełnomocnika Rejsclub.pl – ubezpieczenie firmy. Do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nie dotarły jak na razie żadne sygnały o nieprawidłowościach czy problemach od klientów firmy Rejsclub.pl, którzy w ostatnich dniach powrócili z wycieczek organizowanych przez firmę.

Z informacji znajdujących się na stronie firmy wynika, że Rejsclub.pl posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 tys. zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych) ważne do grudnia 2018 roku. W razie gdyby doszło do niewypłacalności, uruchamiany jest II filar w postaci Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na bieżąco monitorują sytuację związaną z niewypłacalnością firmy Rejsclub.pl. W poniedziałek, 12 lutego 2018 r. uruchomiona zostanie procedura dotycząca zwrotu wpłat dla osób, które zawarły umowy z firmą Rejsclub.pl i których wyjazdy zostały zaplanowane po 8 lutego 2018 r.

 

Zainteresowani klienci powinni zgłaszać się do:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  Departament Turystyki
  Długi Targ 1-7
  80-828 Gdańsk
  tel. 58 32 68 350 i 58 32 68 355; faks 58 32 68 352

 

Klienci poszkodowani przez Rejsclub.pl Zbigniew Kąkol proszeni są o niezwłoczne przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej (oryginał) oraz załączenie do niego:

 • umowy o świadczenie usług turystycznych (kopia),
 • kopii dowodu wpłaty za imprezę turystyczną, np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, paragon, faktura. 

 

Dokumenty należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

 

 

Michał Piotrowski
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.