Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/d44afdd0-ac4c-4ccc-a06c-4c507dca1601-scaled.jpg Urbact III: nabór do Sieci Transferu jest otwarty

Urbact III: nabór do Sieci Transferu jest otwarty

Celem programu Urbact III jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w miastach całej Europy. Metoda Urbact polega na tworzeniu partnerstw miast europejskich – zwanych w programie “sieciami” –  o określonym profilu tematycznym, zgodnym z polityką spójności UE.

W okresie programowania 2014-2020 przewidziane są nabory do trzech rodzajów projektów w Programie Urbact III: Sieci Planowania Działań, Sieci Wdrażania i Sieci Transferu.

Tworzenie Sieci w Urbact przebiega w dwóch fazach: trwająca pół roku faza 1 ma na celu sformułowanie założeń danej sieci, a jej efektem ma być przygotowanie projektu dla drugiej fazy. Faza 2 następuje po wyselekcjonowaniu ze zgłoszonych partnerstw tych, które mają największe szanse zrealizować cele projektu, faza ta trwa dwa lata.

Nabór do Sieci Transferu

Zanim wybrane przez Komitet Monitorujący partnerstwa przystąpią do fazy 1, muszą złożyć aplikację projektową.

Taka możliwość będzie dostępna przez cztery miesiące (od 15 września 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.) naboru do Sieci Transferu, w którym przewidziano dofinansowanie dla 25 projektów.

Sieci Transferu skupione są na adaptacji i przeniesieniu wybranych Dobrych Praktyk między miastami UE. Sieci te będą prowadzone przez miasta, które uzyskały tytuł Dobrej Praktyki URBACT.

Sieci Transferu URBACT to narzędzie wymiany i uczenia się, dedykowane miastom. Skorzystać z tych sieci mogą miasta:

1. Zainteresowane przeniesieniem jednej z 97 wybranych dobrych praktyk URBACT:

  • Aby sprostać określonemu wyzwaniu miejskiemu przy użyciu zintegrowanego i zrównoważonego rozwiązania,
  • Aby dostosować i ponownie wykorzystać sprawdzone i skuteczne praktyki w kontekście własnego miasta.

2. Którym nadano tytuł Dobrej Praktyki URBACT:

  • Aby przewodzić i być mentorem w procesie uczenia, adaptowania i ponownego wykorzystywania ich Dobrej Praktyki,
  • Aby udoskonalić własną metodykę dzięki wspólnej analizę oraz przy wsparciu ekspertów URBACT.

Szczegóły naboru znajdziecie Państwo na stronie.

Nadchodzące wydarzenia związane z naborem do Sieci Transferu

  • Festiwal Miejski URBACT 3-5 października 2017 r. w Tallinnie (Estonia) będzie ważnym wydarzeniem sieciującym dla miast, które chcą poznać Dobre Praktyki URBACT i znaleźć partnerów w naborze do Sieci Transferu. O wydarzeniu pisaliśmy tutaj.

Miasta, które nie mogą wziąć udziału w Festiwalu Miejskim mają możliwość udziału w:

  • Europejskim Tygodniu Regionów i Miast: Warsztat URBACT, kod 10C48 – “Jak można przenieść Dobre Praktyki do miast? Dołącz do nowych Sieci Transferu URBACT10 października w Brukseli. Termin rejestracji – 29 września 2017 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.
  • Krajowe Dni Informacyjne przygotowane przez Krajowe Punkty URBACT od września do listopada 2017 r. Dokładne daty i informacje praktyczne są dostępne na stronie internetowej programu.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.