Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nauczyciel Pomorza 2018. Zgłoś swojego ulubionego pedagoga do konkursu

Nauczyciel Pomorza 2018. Zgłoś swojego ulubionego pedagoga do konkursu

Nauczycielka z uczniami

Jeszcze do 29 czerwca 2018 r. można zgłaszać do konkursu wyjątkowych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych naszego regionu.

 

Kandydat musi mieć co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej. Powinien mieć świetny kontakt z uczniami i pomagać rozwijać talenty. Z pasją prowadzić zajęcia oraz wspierać innych nauczycieli wiedzą i doświadczeniem.

 

O konkursie

Konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku wyróżnia tych, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny: intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego całego regionu. – Poprzednie edycje spotkały się z dużym odzewem w środowisku oświatowym oraz pozwoliły odkryć, docenić i wyróżnić wybitnych pedagogów i wychowawców Pomorza, przyczyniając się tym samym do budowania prestiżu szkół i środowisk lokalnych, w których laureaci na co dzień pracują. Mam nadzieję, że tegoroczna edycja konkursu również umożliwi poznanie niezwykłych osobowości wybitnych nauczycieli, jakich w naszym województwie jest wielu – zachęca do zgłaszania kandydatur wyróżniających się pedagogów Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

Kto może zgłosić wybranego nauczyciela?

Kandydaci powinni wyróżniać się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej. Wniosek o nadanie tytułu mogą złożyć: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Spośród zgłoszonych nauczycieli komisja konkursowa zarekomenduje 10 kandydatów, a pięciu z nich zostanie laureatami. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciel Pomorza Roku 2018 oraz statuetkę, czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto, laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

 

Niezwykłe osobowości kandydatów

Zgłaszanych kandydatów cechuje umiejętność łączenia indywidualnych pasji i aktywności społecznej z inspirującą, rzetelną pracą pedagogiczną oraz niezwykłą aktywnością wychowawczą. – Komisja konkursowa bierze pod uwagę zarówno umiejętności zindywidualizowanego podejścia do uczniów, uwzględniającego ich możliwości i predyspozycje, jak i budowania zespołu klasowego, wspólnego rozwijania zainteresowań i pasji uczniowskich. Wybierani są pedagodzy, którzy dla swoich uczniów są autentycznymi autorytetami i mentorami, przyjaźnie towarzyszącymi im w rozwoju intelektualnym i społecznym, przygotowujący młodych Pomorzan do aktywności w społeczeństwie – mówi marszałek. W 2017 roku, w drugiej edycji konkursu, Nauczycielem Pomorza została Maria Gajewska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.

 

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia?

Wnioski można składać do 29 czerwca 2018 r. Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się do końca września, natomiast uroczyste nadanie tytułu „Nauczyciel Pomorza” oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w październiku podczas VII Forum Pomorskiej Edukacji. Konkurs jest organizowany przez marszałka województwa pomorskiego. O terminie zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:  Konkurs Nauczyciel Pomorza w 2018 roku na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Informacje o konkursie udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 pod numerem tel. 58 344 01 68 wew. 101 lub e-mailowo: sekretariat@pbw.gda.pl

 

Kliknij, aby przejść do  wniosku on-line

Do pobrania:

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.