Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Trzy pomorskie inwestycje mogą zdobyć europejską nagrodę RegioStars. To wyróżnienia dla innowacyjnych projektów

Trzy pomorskie inwestycje mogą zdobyć europejską nagrodę RegioStars. To wyróżnienia dla innowacyjnych projektów

Wizualizacja Centrum Geriatrii w Sopocie, które jest nominowane do nagrody RegioStars w kategorii Modernizacja służby zdrowia. Fot. mat. prasowe.

W konkursie Komisja Europejska wyróżnia regionalne, innowacyjne projekty, które zyskały finansowanie unijne. W finale znalazły się trzy inwestycje z województwa pomorskiego. Szansę na nagrodę mają: Gdański Szlak Wodociągowy, Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie oraz projekt „Praca w grupie. Aktywizacja społeczno-zawodowa".

 

Zwycięzców wybierze specjalne jury, złożone z przedstawicieli europejskich środowisk akademickich. Dodatkowe wyróżnienie przyznawane jest przez głosowanie obywateli UE – to nagroda publiczności. Głosowanie trwa do 9 lipca 2019 r.

 

Pięć ważnych kategorii

Każdego roku Komisja Europejska nagradza wyróżniające się projekty finansowane z unijnych funduszy, które proponują nowe podejście do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty stają się inspiracją dla pozostałych regionów Europy.

Nagrody RegioStars przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: projekt inteligentny, projekt trwały, sprzyjący włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, rozwój obszarów miejskich oraz temat roku. Tegoroczna edycja konkursu RegioStars jest poświęcona pięciu obszarom, które uznawane są za kluczowe z punktu widzenia przyszłości unijnej polityki regionalnej. To:

  1. Wspieranie transformacji cyfrowej,
  2. Łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury,
  3. Zwalczanie nierówności i ubóstwa,
  4. Budowanie miast odpornych na zmianę klimatu,
  5. Modernizacja służby zdrowia.

 

Pomorscy kandydaci do wyróżnienia

W tym roku nominację zyskało 195 różnorodnych inwestycji z całej Europy, w tym 28 z Polski. Z województwa pomorskiego szansę na nagrodę zyskały trzy projekty, które powstały dzięki wsparciu środków unijnych.

W kategorii „Zwalczanie nierówności i ubóstwa” wyróżnienie może dostać projekt „Praca w grupie. Aktywizacja społeczno-zawodowa” realizowany przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA. Projekt służył integracji społecznej (wychodzeniu z samotności) i zachęcaniu do podjęcia pracy. Uczestnicy skorzystali z różnorodnych zajęć terapeutycznych, mających na celu poprawę ich funkcjonowania psychicznego i motywację do podjęcia pracy. Z niektórych form wsparcia korzystały też rodziny uczestników. Głosowanie na ten projekt na stronie Komisji Europejskiej.

 

Zbiornik Stara Orunia na Gdańskim Szlaku Wodociągowym. Fot. Aleksander Olszak

 

Drugi pomorski projekt został wyróżniony w kategorii „Budowanie miast odpornych na zmianę klimatu“. To Gdański Szlak Wodociągowy, który składa się z trzech obiektów technicznych: dwóch historycznych podziemnych zbiorników wodnych (Stara Orunia zbudowana w 1869 r. i Stary Sobieski z 1911 r.) i jednej nowoczesnej wieży ciśnień Zbiornik Wody Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej (z 2015 r.). Szlak łączy ze sobą elementy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gdańska. Obejmuje również ścieżki spacerowe, rowerowe, tereny zielone, jak również punkty widokowe na szeroką panoramę miasta i Zatoki Gdańskiej. Głosowanie w tej kategorii na stronie Komisji Europejskiej.

W finale konkursu znalazła się także budowa Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. Centrum zostało nominowane w piątej kategorii – Modernizacja służby zdrowia. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci jesienią 2019 r. To pionierski projekt kompleksowej zintegrowanej opieki dla seniorów i pierwsza taka inwestycja w województwie. W centrum będą m.in. oddziały dzienny i stacjonarny (na ok. 40 łóżek), poradnie przyszpitalne rehabilitacyjna i psychologiczno-psychiatryczna. Budowa to koszt 29 mln zł, z czego ponad 19 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Głosowanie w kategorii projektów medycznych na stronie Komisji Europejskiej.

 

W październiku 2019 r. w Brukseli odbędzie się uroczysta ceremonia RegioStars, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności. Do tej pory nagrodę otrzymała m.in. rewitalizacja Dolnego Miasta realizowana przez Gdańsk w kategorii „CityStar – Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich” (nagroda przyznana w 2016 r.).
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.