Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Szkolenie PIT z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Szkolenie PIT z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Szkolenia mają na celu praktyczne przygotowanie przedsiębiorców do działania według nowych przepisów oraz wsparcie ich przy eliminowaniu ze stosowanych obecnie wzorców dokumentów zapisów kolidujących z nowym prawodawstwem. 

Szkolenie odbędzie się 11 kwietnia 2018 r.

 

Ramowy program szkolenia (min. 6 godzin):

1. Zagadnienia ogólne: zakres ustawy, wyłączenia spod ustawy, definicje pojęć ustawowych, terminy;

2. Przedsiębiorcy turystyczni, w tym organizatorzy turystyki, agenci turystyczni oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;

3. Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne;

4. Obowiązki informacyjne wobec podróżnych;

5. Umowa o udział w imprezie turystycznej (w tym: treść umowy, przeniesienie umowy na innego podróżnego, zmiana ceny imprezy, zmiana innych warunków umowy,  rozwiązanie umowy oraz prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej);

6. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej;

7. Odpowiedzialność wobec podróżnego z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej;

8. Zabezpieczenia finansowe: gwarancje, ubezpieczenia (I filar) oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar);

9. Niewypłacalność organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; ochrona podróżnego, likwidacja szkód turystycznych;

10. Wymogi formalne związane z prowadzeniem działalności w zakresie turystyki;

11. Sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy;  

12. Pytania i case studies.

 
Rejestracja na szkolenie odbywa się przez system internetowy, jest aktywna pod linkiem:

https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=769 
 
Inicjatywa Polskiej Izby Turystyki jest skierowana do przedsiębiorców, którzy od 1 lipca 2018 r. będą musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością prawną. Większość z nich nie ma świadomości, w jaki sposób rozumieć i stosować nowe przepisy. 
 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.