Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna

Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna

Uczestnicy IV Sympozjum Zintegrowanej Opieki Zdroowtnej Fot. Barbara Śliwińska

Organizatorami wydarzenia był Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych oraz Pomorskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia działając dla Pomorskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej.

Spotkanie było podzielone na trzy części:

  • Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce – w poszukiwaniu modelu skoncentrowanego na człowieku
  • Czy jesteśmy gotowi do wyjścia poza „silosy” w opiece geriatrycznej i senioralnej?
  • Rola podstawowej opieki zdrowotnej  w nowych modelach opieki koordynowanej

Pierwsza część została poświęcona pilotażowi Centrum Zdrowia Psychicznego. Przedstawiono jego założenia i cele widziane zarówno z perspektywy twórcy jak i realizatorów. Omówiono także funkcjonowanie opieki środowiskowej na wybranych przykładach  krajów europejskich. O sytuacji w opiece psychiatrycznej dyskutowano podczas panelu z przedstawicielami szpitali psychiatrycznych, NFZ, konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii.

Kolejna część dotyczyła opieki geriatrycznej i senioralnej. W dobie starzejącego się społeczeństwa podkreślono konieczność  łączenia usług medycznych dla seniorów z działaniami opieki społecznej. Zwrócono także uwagę na marginalne traktowanie geriatrii między innymi poprzez niską wycenę oraz błędne mniemanie, że interna może ją zastąpić.

W ostatniej części zaprezentowano blaski i cienie działającego już programu opieki kompleksowej w postaci POZ+ oraz nowego projektu POZ OK skierowanego do małych podmiotów leczniczych. Przedstawiono także założenia pilotażu programu Kompleksowej Opieki Nad Osobami z Niewydolnością Serca (KONS).  Dwuletni pilotaż przeprowadzony będzie przez sześć ośrodków koordynujących. Łącznie z programu pilotażowego skorzysta ponad pięć tysięcy pacjentów. 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.