Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Świętuj Dzień Krajobrazu 2017. Wybierz się na spacer lub wycieczkę rowerową pomorskimi trasami

Świętuj Dzień Krajobrazu 2017. Wybierz się na spacer lub wycieczkę rowerową pomorskimi trasami

Od środy do niedzieli na ciekawych krajobrazu przyrodniczego i kulturowego Pomorza czeka kolejnych sześć bezpłatnych spacerów z przewodnikami.

 

Wycieczki przygotował Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. W ramach obchodów Dnia Krajobrazu w tym roku zorganizowany został też konkurs fotograficzny, w którym można wygrać nawet 700 zł.

 

Tajemnice Lasów Mirachowskich. Spacer w Kaszubskim Parku Krajobrazowym

Trasa spaceru po Kaszubskim Parku Krajobrazowym będzie wiodła dookoła jeziora Lubygość. Został tam utworzony rezerwat, którego okolica to przykład miejsca łączącego walory: przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe. Znajdziemy tam ponad: 200-letnie drzewa, chronione gatunki roślin oraz nietoperze i gągoły, czyli rzadko spotykane na co dzień gatunki ptaków wodnych. Na uwagę zasługują też jaskinie żwirowo-zlepieńcowe na brzegu jeziora, bunkier Wojskowej Organizacji Gryf „Ptasia Wola” oraz punkt widokowy Szczelina Lechicka. Przewodnikiem po rezerwacie będzie Katarzyna Sikorska.

 • 18 października 2017 r., środa, godz. 9.00-11.30
 • parking przy leśniczówce Mirachowo
 • Do Leśniczówki 8
 • Mirachowo

 

Krajobrazy Mierzei i Żuław Wiślanych klejnotem północnej Polski. Spacer lub wycieczka rowerowa w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana

Trasa spacerowa przebiega przez różnorodne siedliska leśne Mierzei Wiślanej oraz wydmy nadmorskie i plaże. Dzięki temu możliwe będzie poznanie zagadnień z zakresu sukcesji naturalnej i wtórnej, specyfiki kształtowania się zbiorowisk roślinnych oraz historii lasów na Mierzei Wiślanej. Trasa piesza będzie liczyła około 10 km i jej plan obejmuje m.in. ścieżkę dydaktyczną Las wokół nas, oraz urokliwe drogi leśne Mierzei Wiślanej. Przewodnikami po trasie spacerowej będą Jolanta Bulak oraz Sebastian Nowakowski.

Z kolei trasa rowerowa to około 25 km przez Sztutowo, Łaszkę, Płoninę i ujście Wisły. Będziemy mogli podziwiać panoramę Obszaru Natura 2000 – Zalew Wiślany i Mierzeję Wiślaną oraz punkty widokowe na krajobraz Wysoczyzny Elbląskiej. W trakcie rajdu zaprezentowane zostaną efekty prac związanych z rewitalizacją krajobrazu Żuław Wiślanych. Wycieczkę rowerową poprowadzi Barbara Cieśluk.Więcej informacji i zgłoszenia na stronie PK Mierzeja Wiślana.

 • 20 października 2017 r., piątek, godz. 10.00-13.00
 • siedziba Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana
 • ul. Gdańska 2
 • Stegna

 

Ochrona przyrody i krajobrazu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w strefie styku parku i aglomeracji trójmiejskiej. Spacer w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Trasa kolejnego spaceru biegnie przez Dolinę Samborowo i Zieloną Dolinę, które są przykładem skomplikowanej ochrony krajobrazów leśnych oraz mają ogromne znacznie dla zachowania lokalnej bioróżnorodności. Przewodnicy opowiedzą też o osiedlu Niedźwiednik, będącym konfliktem pomiędzy rozwijającą się aglomeracją, a potrzebami ochrony przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. W ramach podejmowania działań przeciw zagrożeniom zasobów przyrodniczych w TPK tworzona jest tzw. strefa buforowa wokół parku, którą przedstawią przewodnicy – Agnieszka Kowalewska oraz Dariusz Podbereski. Więcej na temat spaceru i zgłoszenia na stronie TPK.

 • 20 października 2017 r., piątek, godz. 10.00-14.00
 • zbieg ulic Polanki i A. Abrahama (przy meczecie)
 • Gdańsk

 

Krajobraz okolic Krzyni – dzieło natury i rąk ludzkich. Spacer w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi

Spacer w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi zaplanowany jest przez wieś Krzynię do elektrowni wodnej, przez zaporę na jeziorze do sosny Gruba Berta, a zakończy się na terenie siedziby Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dorzecze Słupi” w Krzynce. Na przykładzie elektrowni Krzynia przedstawione zostaną negatywne skutki przyrodnicze, jakie pociągnęła za sobą jej budowa, a także znaczenie techniczne i historyczne tej budowli. We wsi Krzynia zobaczymy unikatową piwniczkę, która od kilku lat funkcjonuje jako zimowisko nietoperzy. Obejrzymy też zbiornik zaporowy Krzynia, z którego będzie można podziwiać widok na jezioro oraz stare koryto Słupi. Trasa spaceru będzie przebiegała wzdłuż brzegu zbiornika wodnego. Jego strome brzegi, poprzecinane głębokimi wąwozami, duże różnice wysokości terenu, dochodzące do kilkudziesięciu metrów, świadczą o intensywnej pracy lodowca na tym terenie. W drodze powrotnej na trasie spaceru znajdzie się pomnikowych rozmiarów sosna Gruba Berta. Przewodnikami po Dolinie Słupi będą: Marcin Miller, Andrzej Grzybowski, Anna Kasprzak, Elwira Ahmad, Anna Deus-Kopka oraz Józef Wysiński. Więcej informacji i zgłoszenia na stronie PK Dolina Słupi.

 • 21 października 2017 r., sobota, godz. 10.00-14.00
 • parking przy elektrowni wodnej Krzynia

 

Spacer krajobrazowy do Lasu Wolność. Spacer po Zaborskim Parku Krajobrazowym

Spacer rozpocznie się przy siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach, skąd poprowadzi do punktu widokowego Światowid z panoramą Jeziora Charzykowskiego. Trasa wieść będzie szlakiem turystycznym im. Józefa Bruskiego przez lasy bukowe na Wzgórze Wolność. Jest to najwyższe wzniesienie na terenie ZPK, liczące 206,1 m n.p.m. Zobaczmy też ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego w osadzie Wolność oraz na Górze Zamkowej. Przewodnikami będą Grażyna Janiszewska i Marcin Synak. Więcej informacji i zgłoszenia na stronie ZPK.

 • 21 października 2017 r., sobota, godz. 9.00-14.00
 • siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego
 • ul. Turystyczna 10
 • Chrzykowy
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.