Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Przyroda i ekologia. Sprawdź, jak na Pomorzu dba się o środowisko [RAPORT]

Przyroda i ekologia. Sprawdź, jak na Pomorzu dba się o środowisko [RAPORT]

Pomorski krajobraz

Ekologiczne ogrzewanie, usuwanie azbestu, edukacja, a nawet budynek przyszłości. To tylko niektóre inwestycje, jakie wspomaga Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Fundusz wspiera działania na rzecz ochrony środowiska tak, aby rozwój następował z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i poszanowania środowiska.

 

Ochrona powietrza – likwidacja pieców węglowych, ocieplenia i OZE

W 2016 roku w województwie pomorskim, najwięcej środków finansowych WFOŚiGW w Gdańsku wydał na ochronę powietrza. Przeznaczono na ten cel ok. 41 mln zł. Dofinansowanie objęło między innymi wymianę pieców węglowych na instalacje opalane gazem lub biomasą, dzięki czemu zmniejszyła się emisja pyłów, tlenków siarki, azotu oraz węgla. Dzięki realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków funduszu mieszkańcy takich miejscowości, jak np. Miastko, Wicko, Lubichowo czy Nowy Dwór Gdański mogą oddychać czystszym powietrzem. Co więcej, wspomagana finansowo przez fundusz, termomodernizacja budynków np. w Kościerzynie lub w Ostaszewie zmniejszyła roczne zapotrzebowanie na energię cieplną. W Kościerzynie w ramach dofinansowania w kwocie 2,2 mln zł oprócz termomodernizacji budynków zlikwidowane zostały kaflowe piece opalane węglem, wybudowane zostały węzły ciepła sieci ciepłowniczej oraz zainstalowane odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne. Kwotą prawie 28 mln zł dofinansowano likwidację pieców opalanych węglem i podłączanie lokali do miejskiej sieci centralnego ogrzewania w Gdańsku. W Kartuzach za 3 mln zł zmodernizowano system przesyłania ciepła. 90 tys zł gdański fundusz przekazał na montaż instalacji ogrzewania geotermicznego w budynku parafii w Przywidzu, a 140 tys. zł na kościół w Lublewie. W Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne.

 

Ochrona wód – oczyszczalnie, kanalizacja oraz uzdatnianie wody

21 mln zł fundusz przeznaczył na ochronę pomorskich wód. Na obszarach wiejskich na przykład w Sulęczynie czy Pelplinie rozbudowana została sieć kanalizacyjna. Dokończono przebudowę oczyszczalni ścieków w Chojnicach i Słupsku. Oprócz dużych systemów oczyszczania ścieków, WFOŚiGW dofinansował także małe przydomowe oczyszczalnie ścieków. W 2016 roku wspólnie z gminą Chmielno fundusz wsparł kwotą 500 tys zł budowę 48 takich obiektów. Dotacja w wysokości prawie półtora mln zł została przekazana na modernizację stacji uzdatniania wody w gminach Kościerzyna, Starogard Gdański i Cedry Wielkie, dzięki czemu mieszkańcy otrzymają lepszą jakościowo wodę.

 

Gospodarka odpadami – PET i azbest

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu kwotą półtora mln zł, w Gdyni uruchomiono pierwszą  na Pomorzu instalację przetwarzającą plastikowe opakowania PET na włókna poliestrowe służące do dalszej produkcji nowych opakowań. Kwotą dotacji ok. 1,7 mln zł WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował prace polegające na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Część przeznaczonych na dofinansowanie środków stanowiła środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnione w ramach programu priorytetowego  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Z terenu całego województwa pomorskiego usunięto i unieszkodliwiono niemal 4 tys. ton pokryć dachowych z eternitu. Wsparcie udzielono również na likwidowanie dzikich wysypisk śmieci w pomorskich lasach. Zebrano blisko 300 ton odpadów. Za prawie 300 tys. zł dofinansowania powstał w gminie Liniewo punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  Dofinansowaniem objęto także budowę podobnych punktów w gminach Lipusz i Gardeja.

 

Edukacja ekologiczna oraz monitoring środowiska

Szereg projektów współfinansowanych przez Fundusz ma na celu propagowanie ochrony środowiska. Przedsięwzięcia  te kosztowały prawie 5 milionów złotych. Z tego milion  przekazano jednostkom badawczym i firmom z obszaru ochrony środowiska, na program Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów. Pomaga on w zatrudnianiu studentów kierunków technicznych w firmach związanych z ochroną środowiska. Wsparcia w wysokości ponad 400 tys. zł udzielono również Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej prowadzącemu programy ekologiczne dla mieszkańców. Dofinansowanie objęło również 35 innych projektów prowadzonych zarówno przez media, jak i organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia. Współfinansowane są również badania jakości powietrza i wody. Na zakup systemów monitoringu zanieczyszczenia powietrza w województwie pomorskim przeznaczono 140 tys. zł. Monitoring środowiska prowadzony w województwie pomorskim przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsk dofinansowany został w roku 2016 ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwotą ok. 1 mln zł.

 

Idealny budynek przyszłości– siedziba WFOŚiGW

W prestiżowym konkursie Polish Green Buildung Council siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku została wyróżniona jako najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego. Zastosowano rozwiązania znacząco wpływające na redukcję kosztów utrzymania budynku. Na ścianie zewnętrznej zamontowane zostały panele fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną. Poprzez specjalną konstrukcję ścian zmniejszone zostały straty ciepła. Zastosowano rozwiązania zmniejszające obciążenie dla środowiska.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.