Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Sukces dworca w Kościerzynie. Został uznany jednym z najbardziej zadbanych zabytków w Polsce

Sukces dworca w Kościerzynie. Został uznany jednym z najbardziej zadbanych zabytków w Polsce

Dworzec kolejowy w Kościerzynie

Prestiżowy tytuł Zabytek Zadbany w tym roku zdobył dworzec kolejowy w Kościerzynie. Wyróżnienie otrzymała także Stara Apteka w Gdańsku, czyli nowa scena Teatru Wybrzeże. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 24 kwietnia 2019 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni podczas uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

 

Nagroda w konkursie Zabytek Zadbany jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków w Polsce.

 

Wzorowa adaptacja zabytku

Laureatem konkursu Zabytek Zadbany 2019 w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych został zespół dworca kolejowego w Kościerzynie. Jury przyznało tę nagrodę za „wzorową adaptację i rewitalizację, pozwalającą na utrwalenie i wyeksponowanie oryginalnych elementów architektonicznych zabytku, zachowanie pierwotnego sposobu użytkowania dworca i dostosowanie go do nowych funkcji”.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tę nagrodę. Cieszę się, że dzięki naszym działaniom możemy zachować dziedzictwo kulturowe i historyczne – powiedział burmistrz Kościerzyny Michał Majewski.

Kościerski zabytek składa się z budynku dworca z wiatą peronową i magazynu, które powstały w latach 1890-1912. Przekształcone i nieużytkowane obiekty w latach 2017-2018 wyremontowano, konserwując detale architektury i wystroju. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem dworzec użytkowany jest jako miejsce obsługi podróżnych. W jego wyremontowanym wnętrzu znajduje się również przestrzeń biurowo-wystawiennicza.

Rewitalizacja dworca kolejowego w Kościerzynie dofinasowana została ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wyróżnienie dla Starej Apteki

W tej samej kategorii uhonorowane zostały także efekty prac konserwatorskich przeprowadzonych w Starej Aptece w Gdańsku, która po ich zakończeniu stała się nową sceną Teatru Wybrzeże. Wyróżnienie przyznano za „kompleksowe działania adaptacyjne pozwalające w sposób harmonijny wprowadzić nową funkcję w historyczny układ przestrzenny oraz prace rewaloryzacyjne o wysokiej jakości zarówno w sferze rozpoznania badawczego, jak i wykonawstwa”.

Budynek swoją nazwą nawiązuje do dawnej prochowni, która powstała w 1636 r. obok Wielkiej Zbrojowni. Przez gdańszczan żartobliwie określana był Starą Apteką, ponieważ wyrabiano tam wybuchające „pigułki”, czyli kule armatnie, granaty i pociski. W latach 2014-2018 budowlę i sąsiedni obiekt zaadaptowano na potrzeby teatru. Prace konserwatorskie objęły manierystyczne elewacje i wnętrze, a zabytkowe mury wyeksponowano w przestrzeni nowej sceny.

Podobnie jak rewitalizacja dworca kolejowego w Kościerzynie, projekt budowy nowej sceny Teatru Wybrzeże był współfinansowany ze środków unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 

Gala konkursu Zabytek Zadbany 2019

Nagrody i wyróżnienia finalistom konkursu Zabytek Zadbany wręczyli prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków (podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Fot. Marcin Szumny

 

*  *  *

 

Zabytek Zadbany jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów utrzymania i zagospodarowania zabytkowych obiektów. Jury ocenia m.in. prawidłowe wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich, jak również właściwe użytkowanie danego zabytku, w tym organizowanie wystaw i koncertów lub innych wydarzeń kulturalnych.

 

Lista nagrodzonych obiektów w konkursie Zabytek Zadbany 2019

 • kategoria Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu:
  Zakład karny w dawnym klasztorze karmelitańskim w Nowym Wiśniczu
  województwo małopolskie
 • kategoria Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie
  i pałacowe):
  Zagroda – Muzeum Wsi Markowa
  województwo podkarpackie
 • kategoria Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Dworzec kolejowy w Kościerzynie
  województwo pomorskie
 • kategoria Architektura i budownictwo drewniane:
  Kościół Pokoju w Jaworze
  województwo dolnośląskie
 • kategoria Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne:
  Wodociągowa wieża ciśnień w Biedrusku
  województwo wielkopolskie
 • kategoria specjalna Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem:
  Kościół Świętego Jerzego w Gliwicach
  województwo śląskie
  oraz
  kaplica Świętego Jana Nepomucena w Zerwanej
  województwo małopolskie
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.