Aktualności

Ponad 53 mln zł na ochronę środowiska województwa pomorskiego

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali 17 umów na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego projektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej. Uroczystość odbyła się 29 marca 2016 r., w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.


O żuławskich sadach przydomowych

W Nowym Dworze Gdańskim, 31 marca 2016 r. odbędzie się seminarium podsumowujące projekt „Tradycyjne sady i drzewa owocowe jako cenny rezerwuar przyrodniczy, historyczny i kulturowy Żuław Delty Wisły". Fachowcy opowiedzą o potrzebie ochrony sadów przydomowych z różnych perspektyw i podzielą się niebywałymi odkryciami pomologicznymi. Spotkanie to również popularyzacja tematyki historycznych odmian.


Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2016

Rozpoczyna się już 23. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2016. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś" i „Zagroda" w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 29 kwietnia 2016 r.


O zrównoważonej gospodarce energetycznej – konferencja w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje konferencję „Porozumienie Burmistrzów – Polityka dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym". Spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 3 marca 2016 r., przeznaczone jest dla władz samorządowych województwa. Patronat honorowy nad seminarium objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.


Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu „Czyste powietrze Pomorza", dzięki któremu można uzyskać dotację na zmianę sposobu ogrzewania. Wnioski można składać do 20 maja 2016 r.


Segreguj, odzyskuj… rysuj i wygrywaj!

Stowarzyszenie Tilia zaprasza uczniów z pomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na komiks „Masz wybór segreguj, odzyskuj – odpady opakowaniowe". Prace przyjmowane są do 31 marca 2016 r. Patronat honorowy nad konkursem objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.


Zmarł profesor Krzysztof Skóra

W sobotę, 13 lutego 2016 r. odszedł profesor Krzysztof Skóra – wybitny naukowiec, znawca morskiej fauny i flory, laureat wielu nagród i wyróżnień, a przede wszystkim twórca helskiego fokarium. Miał 65 lat.


Masz wybór, segreguj, odzyskuj – szkolenie dla nauczycieli

Stowarzyszenie „Tilia" zaprasza nauczycieli z terenu województw pomorskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, które odbywać będą się w lutym i marcu 2016 r.


Odpady – sprawozdanie roczne za 2015 rok

Roczne sprawozdanie „Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiana odpadów" za rok ubiegły należy składać do 15 marca 2016 r. Mówi o tym art. 76 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).


Szkolenia służb ochrony środowiska

Pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku uczestniczyli w 2015 r. szkoleniach i konferencjach szkoleniowych, które miały na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej dotyczącej ochrony środowiska, bezpośrednio związanych z realizacją obowiązków nałożonych na marszałka województwa.


Ptasie radio w Centrum Hewelianum

Od niedawna w Centrum Hewelianum ze zdwojoną siłą rozbrzmiewają ćwierkania, pohukiwania, gwizdy oraz inne odgłosy wydawane przez skrzydlatych mieszkańców pofortecznego parku. Poznać tu można także ptasie menu, lecznicze właściwości roślin, tropy zwierząt i wiele innych, przyrodniczych ciekawostek. Wszystko to dzięki zakończonej właśnie realizacji kampanii edukacyjnej „Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum".


Bezpłatne zabiegi dla kotów wolno żyjących

Wszyscy, którzy opiekują się tymi sympatycznymi zwierzętami i chcielibyście je bezpłatnie wysterylizować lub wykastrować, mogą zgłosić się do 18 grudnia 2015 r., do Wydziału Środowiska przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, do pok. 515 po zlecenie na zabieg.


„Przedsiębiorca z klimatem”

Do udziału w ogólnopolskim konkursie dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli najciekawsze niskonakładowe rozwiązania obniżające zużycie energii, działania zwiększające efektywność energetyczną lub wprowadzili nowy ekologiczny produkt lub usługi w swojej działalności zaprasza Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2016 r.

III Pomorskie Forum Trzodziarskie

Pomorskie Forum Trzodziarskie wpisało się już na stałe w listopadowy kalendarz imprez organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trzecia edycja Forum odbyła się na terenie PGE Areny w Gdańsku w dniu 9 listopada, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Akcja społeczna „Czadostop!”

Wraz z początkiem sezonu grzewczego rozpoczęła się społeczna akcja edukacyjno-informacyjna „Czadostop!". Celem inicjatywy jest propagowanie wiedzy na temat czadu oraz konsekwencji wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzeń, które mogą emitować tlenek węgla. Akcję patronatem honorowym objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Podpisano umowę na adaptację budynku PODR

We wtorek, 3 listopada marszałkowie Mieczysław Struk, Krzysztof Trawicki i Ryszard Świlski uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umowy na adaptację budynku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na cele biurowe. Umowę podpisali Aleksander Mach, dyrektor PODR i przedstawiciele wykonawcy – firmy Ecozet z Kalisk Kościerskich.

Największa elektrownia słoneczna

Grupa Energa uruchomiła w gminie Czernikowo koło Torunia największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW. Nowa instalacja zasili w energię elektryczną nawet 1,6 tys. gospodarstw domowych. Jej otwarcie to część innowacyjnego projektu Smart Toruń wdrażanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez Energę.

O nowoczesnej ochronie roślin

W Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w Oddziale w Starym Polu, 5 listopada 2015 r. odbędzie się konferencja „Nowoczesne techniki ochrony roślin. Aktualne zagadnienia integrowanej ochrony roślin. W programie spotkania m.in. wykłady i pokaz spryskiwaczy na torze przeszkód.

Brzeźno Wielkie – Najpiękniejsza Wieś Pomorska 2015

Wieś Brzeźno Wielkie oraz Magdalena i Jan Marchewicz z Koźmina to zdobywcy pierwszych miejsc w tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015". Zwycięzcom osobiście pogratulowali marszałkowie Mieczysław Struk oraz Krzysztof Trawicki podczas uroczystej gali, która odbyła się 30 października w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Sympozjum Pszczelarskie w Lubaniu

W Pomorskim Centrum Pszczelarskim w Lubaniu 24 października odbyło się Sympozjum Pszczelarskie. Gospodarzem wydarzenia był Aleksandra Mach, dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, udział w spotkaniu wzięli także Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa pomorskiego, Maciej Kazienko, zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Leszek Pękala, wiceprezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku.

Porozumienie o zrównoważonym rozwoju lasów

Marszałek Mieczysław Struk i Bożena Sikora, dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku podpisali w obecności ministra środowiska Macieja Grabowskiego porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwem Gdańsk dotyczące współpracy w zakresie działań mających na celu zrównoważony rozwój lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Możliwości rozwoju produkcji rolniczej

W Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu, 29 października 2015 r. (czwartek) odbędą się warsztaty naukowe „Możliwości rozwoju różnych kierunków i systemów produkcji rolniczej w województwie pomorskim oraz ich wpływ na środowisko przyrodnicze". Spotkanie poprowadzą przedstawiciele IUNG w Puławach.

Gala konkursu na najpiękniejszą wieś

Zakończyła się 22. edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska 2015. Zmagania odbyły się w dwóch kategoriach – Wieś i Zagroda. Eliminacje przebiegły w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 30 października 2015 r. w Gdańsku.

Podwodne sprzątanie

Oczyszczenie z zalegających śmieci podwodnej części gdyńskich plaż, basenu jachtowego oraz bulwaru Nadmorskiego stawiają sobie za cel uczestnicy 7. edycji imprezy pod hasłem Eko-Nurkowy Dzień w Gdyni. Płetwonurkowie spotkają się w sobotę, 10 października 2015 r.

Gospodarka odpadami – będą potrzebne nowe decyzje

Ministerstwo Środowiska informuje, że 23 stycznia 2016 r. tracą ważność decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

O rozwoju gospodarstw rolnych

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Oddział w Starym Polu, zaprasza na konferencję, która odbędzie się 8 października 2015 r. w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu. Podczas spotkania zostaną poruszone ważkie tematy dotyczące m.in. nowych zasad obrotu gruntami rolnymi, informacje dotyczące płatności bezpośrednich czy modernizacji gospodarstw rolnych.

Nie wyrzucaj baterii do kosza!

W październiku 2015 r. odbędzie się kolejna edycja objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych w Gdańsku. Również Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki przypomina o prawidłowym postępowaniu z takimi odpadami.

Pomorze zaprezentowało się imponująco!

Po raz kolejny województwo pomorskie uczestniczyło w Targach Smaki Regionów, które odbywały się równolegle z ekspozycją POLAGRA FOOD. W dniach 19-22 września do Poznania przyjechali wytwórcy lokalnej, tradycyjnej i regionalnej żywności z trzynastu polskich regionów. W tym roku prezentacja naszego stoiska zachwycała nie tylko gości odwiedzających targi, ale również pozostałe, obecne na targach regiony.

Dni otwarte Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Zapraszamy na Dni Otwarte Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, które obchodzone będą 25 i 26 września br. Pierwszego dnia będzie można odwiedzić siedzibę TPK w Gdańsku-Oliwie oraz zaczerpnąć informacji dotyczących działalności parku i zaprzyjaźnionych instytucji. Drugiego dnia odbędą się otwarte wycieczki przyrodnicze po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Targi Ogrodnicze Jesień w Słupsku

W Słupsku, 26 i 27 września 2015 r. odbędą się Targi Ogrodnicze Jesień. To szeroka oferta warzyw, owoców, a także drzew owocowych i ozdobnych oraz akcesoriów dla ogrodników i majsterkowiczów. Targi dają szansę na zaopatrzenie i uzupełnienie zapasów w spiżarniach i piwnicach domowych.