Aktualności

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2016

Rozpoczyna się już 23. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2016. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś" i „Zagroda" w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 29 kwietnia 2016 r.


O zrównoważonej gospodarce energetycznej – konferencja w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje konferencję „Porozumienie Burmistrzów – Polityka dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym". Spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 3 marca 2016 r., przeznaczone jest dla władz samorządowych województwa. Patronat honorowy nad seminarium objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.


Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu „Czyste powietrze Pomorza", dzięki któremu można uzyskać dotację na zmianę sposobu ogrzewania. Wnioski można składać do 20 maja 2016 r.


Segreguj, odzyskuj… rysuj i wygrywaj!

Stowarzyszenie Tilia zaprasza uczniów z pomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na komiks „Masz wybór segreguj, odzyskuj – odpady opakowaniowe". Prace przyjmowane są do 31 marca 2016 r. Patronat honorowy nad konkursem objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.


Zmarł profesor Krzysztof Skóra

W sobotę, 13 lutego 2016 r. odszedł profesor Krzysztof Skóra – wybitny naukowiec, znawca morskiej fauny i flory, laureat wielu nagród i wyróżnień, a przede wszystkim twórca helskiego fokarium. Miał 65 lat.


Masz wybór, segreguj, odzyskuj – szkolenie dla nauczycieli

Stowarzyszenie „Tilia" zaprasza nauczycieli z terenu województw pomorskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, które odbywać będą się w lutym i marcu 2016 r.


Odpady – sprawozdanie roczne za 2015 rok

Roczne sprawozdanie „Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiana odpadów" za rok ubiegły należy składać do 15 marca 2016 r. Mówi o tym art. 76 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).


Szkolenia służb ochrony środowiska

Pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku uczestniczyli w 2015 r. szkoleniach i konferencjach szkoleniowych, które miały na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej dotyczącej ochrony środowiska, bezpośrednio związanych z realizacją obowiązków nałożonych na marszałka województwa.


Ptasie radio w Centrum Hewelianum

Od niedawna w Centrum Hewelianum ze zdwojoną siłą rozbrzmiewają ćwierkania, pohukiwania, gwizdy oraz inne odgłosy wydawane przez skrzydlatych mieszkańców pofortecznego parku. Poznać tu można także ptasie menu, lecznicze właściwości roślin, tropy zwierząt i wiele innych, przyrodniczych ciekawostek. Wszystko to dzięki zakończonej właśnie realizacji kampanii edukacyjnej „Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum".


Bezpłatne zabiegi dla kotów wolno żyjących

Wszyscy, którzy opiekują się tymi sympatycznymi zwierzętami i chcielibyście je bezpłatnie wysterylizować lub wykastrować, mogą zgłosić się do 18 grudnia 2015 r., do Wydziału Środowiska przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, do pok. 515 po zlecenie na zabieg.


„Przedsiębiorca z klimatem”

Do udziału w ogólnopolskim konkursie dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli najciekawsze niskonakładowe rozwiązania obniżające zużycie energii, działania zwiększające efektywność energetyczną lub wprowadzili nowy ekologiczny produkt lub usługi w swojej działalności zaprasza Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2016 r.

III Pomorskie Forum Trzodziarskie

Pomorskie Forum Trzodziarskie wpisało się już na stałe w listopadowy kalendarz imprez organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trzecia edycja Forum odbyła się na terenie PGE Areny w Gdańsku w dniu 9 listopada, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Archiwum wiadomości

Opłaty środowiskowe i statystyka