Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/a8df0c4d-107a-4e13-93be-3ac90a266d66-2.jpg Spotkanie koordynatorów platform

Spotkanie koordynatorów platform

logo_RMB

Platformy są nowym instrumentem finansowania w regionie Morza Bałtyckiego Interreg, aby w większym stopniu wykorzystać wyniki pojedynczego projektu. Celem spotkania było wymienienie się oczekiwaniami względem platform oraz przedstawienie sposobu podejścia do ich realizacji. Pomorskie podmioty są rezprezentowane przez Uniwersytet Gdański, który bierze udział w realizacji platformy Blue Platform oraz Politechnikę Gdańską, która jest partnerem w platformie BSR Water.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że do 31.01.2019 r. trwa II nabór wniosków na platformy projektowe w programie Region Morza Bałtyckiego. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/project-platform-calls/second-call-for-project-platform-applications.html.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.