Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Spotkania projektu InnoAquaTech na Uniwersytecie Gdańskim

Spotkania projektu InnoAquaTech na Uniwersytecie Gdańskim

Pierwszego dnia po południu odbyła się wizyta studyjna w hodowli K2, w Kłębowie Nowowiejskim, gdzie Marcin Juchniewicz, dyrektor zarządzający akwakultury, wyjaśnił, jak nowe inwestycje i technologie sprawiają, że hodowla ryb jest jedną z najbardziej innowacyjnych w Polsce. Budowa nowego gospodarstwa oparta została na innowacyjnym planowaniu. Jest ono w dużym stopniu zautomatyzowane w celu zmniejszenia wpływu produkcji na środowisko i równoczesnej poprawy warunków hodowli ryb. Zamiast pomp wodnych zakład wykorzystuje system napowietrzania, zapewniający cyrkulację wody, ciągły prąd wody strumieniowej, napowietrzanie i oddzielanie stałych elementów odchodów i pokarmu od wody dzięki unikalnemu systemowi podwodnego dna. Rezultatem takiej konstrukcji są: wzrost produkcji, produkty służące jako nawóz biologiczny i przefiltrowana woda, kierowana do strumienia. Tak więc gospodarstwo to jest dobrym przykładem synergii między ekonomią, a ekologią.

Drugie spotkanie partnerskie odbyło się w Gdyni w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w gronie wszystkich partnerów dyskutowano nad postępem projektu, realizowanymi i nadchodzącymi zadaniami. Jednym z tematów był rozwój narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji – InnoAquaTech decision-support-tool dla MŚP oraz inwestorów, uznanego za kluczowy wynik projektu, którego realizacja jest zadaniem bardzo złożonym. W związku z tym wewnętrzna grupa robocza zajmie się poszukiwaniem właściwych kategorii i wskaźników oceny w kolejnych etapach projektu.

Współpraca pomiędzy partnerami projektu jest dobrze rozwinięta, a kompetencje zespołów przyczyniają się do rozwoju działań pilotażowych, dostarczając cennych doświadczeń w ramach własnej pracy zespołu jak i zespołów partnerskich. Na przykład elektrownia geotermalna w Kłajpedzie skorzysta z wyników badań Uniwersytetu Gdańskiego dotyczących jakości regionalnie hodowanych krewetek białych, a próby geotermiczne mogą stanowić podstawę komercyjnego zainteresowania terenami Polski, o potencjale geotermicznym. Duża ilość CO2 z elektrowni geotermalnej jest natomiast interesująca dla zespołów zajmujących się uprawą roślin w tym mikroglonów, co stanowi temat badań dla Duńskiego Instytutu Technologicznego (DTI). Ponadto Uniwersytet z Rostocku dostarczy własnych rozwiązań w zakresie pasz dla ryb i krewetek, które mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb innych badań pilotażowych projektu. Ponadto duńskie badanie pilotażowe zostało zmodyfikowane, tak aby bardziej naświetlić temat i różnorodność akwakultury poprzez rozpowszechnienie i demonstrację badań w Zoo w Guldborgsund. Te działania pomogą w badaniach socjoekonomicznych dotyczących akceptacji społecznej i zrozumienia kwestii akwakultury i systemów recyrkulacyjnych (RAS) wśród szerokiego grona interesariuszy.

Oprócz współpracy między partnerami, w ramach aktywności InnoAquaTech rozwija się współpraca transgraniczna pomiędzy UG i MŚP będącymi partnerami stowarzyszonymi projektu, jak np. Garnelenfarm Grevesmühlen (Niemcy), producent krewetek hodowanych w systemach recyrkulacyjnych RAS. Badania planowane przez UG koncentrują się na potrzebach MŚP w celu poprawy ich konkurencyjności w stosunku do krewetek mrożonych.

Pierwsze seminarium szkoleniowe na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie akwakultury odbyło się 29 marca na Uniwersytecie Gdańskim w Gdyni, gdzie partnerzy projektu prezentowali swoje badania pilotażowe przedstawicielom polskich firm i organizacji z branży akwakultury, po czym swe doświadczenia zawodowe zaprezentowali zaproszeni prelegenci zewnętrzni:

  • Bela Buck, Alfred Wegner Institute, Germany, “New Aquaculture Trends”
  • Marcin Juchniewicz, K2 Fish Farm, Poland, “Innovative Trout Farming”
  • Bert Wecker, Neomar GmbH, Förde Garnelen GmbH & Co., Germany, “Continental Mariculture Systems”
  • Antanas Sabanas, South Baltic Programme Joint Secretariat, Poland, “How to get Funded by the Programme”

Ponadto idealną możliwość do prezentacji projektu InnoAquaTech ponad 300 uczestnikom stanowił 4 Kongres Rybny, który odbył się w dniach 30 i 31 marca w Sopocie. Pełen raport z tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej: www.innoaquatech.eu.

Nadchodzące wydarzenia:

3 Spotkanie Partnerskie InnoAquaTech planowane jest na początek września w Danii, a 27 i 28 września partnerzy projektu wezmą udział w konferencji SUBMARINER “Better off Blue” w Berlinie, na której InnoAquaTech jest współorganizatorem warsztatu towarzyszącego konferencji.

Aktywności B2B InnoAquaTech biorą pod uwagę takie wydarzenia jak: Aquaculture Europe 2017, Dubrovnik, Chorwacja, 16-20 październik, gdzie partnerzy projektu zaproszą własnych partnerów biznesowych do udziału. Spotkanie będzie okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz rozbudzenia zainteresowania sektorem akwakultury w obszarze Południowego Bałtyku. Planuje się również prezentację projektu na warsztacie 4th Nordic RAS workshop w Aalborg, Dania, w październiku. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany towarzyszeniem nam w tych wydarzeniach, prosimy o informację!

Kontakt: www.innoaquatech.eu

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.