Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Skorzystaj z Programu Interreg Europa!

Skorzystaj z Programu Interreg Europa!

IE_logo

 

Poniżej przedstawiamy wybrane narzędzia programu Interreg Europa:

Policy briefs
Policy briefs to przeglądy aktualności, które opracowują eksperci platformy learningowej. Dotyczą one zróżnicowanych tematów, przykładowo, ekosystemów miejskich, współpracy przemysł – nauka itp. W poszczególnych przeglądach eksperci podsumowują rezultaty projektów Interreg Europa, przytaczają publikacje i raporty Komisji Europejskiej, opisują osiągnięcia programów Horyzont 2020, LIFE+ itp. Publikacje są dostępne tutaj. 

Webinars
Eksperci platformy learningowej organizują także tematyczne webinaria (webinars) – otwarte spotkania on-line dotyczące wybranego zagadnienia (np. przedsiębiorczości społecznej, e-mobilności). W ich trakcie można m.in. wysłuchać praktyków z różnych państw, którzy prezentują własne doświadczenia, jest także czas na pytania i dyskusję. Nagrania dotychczas zorganizowanych webinariów są dostępne tutaj.

Policy digest
Kolejna propozycja platformy learningowej to Policy digest – tematyczne podsumowania. Oferta ta jest adresowana do praktyków szukających inspiracji i pomysłów, które można wykorzystać w politykach lokalnych i regionalnych. W ofercie znajdziemy m.in. dostęp do rekomendacji, możliwość dzielenia się własnymi praktykami, otrzymamy pierwszeństwo w dostępie do usług itp. Do otrzymywania podsumowań mailem wymagana jest subskrypcja. 

Policy help-desk  
Policy help-desk to pomoc doradcza w zakresie polityk. Za pomocą formularza można zwrócić się do ekspertów tematycznych z prośbą o wskazówki. Eksperci, w oparciu o posiadaną wiedzę i dostępne źródła informacji, udzielą porady dotyczącej wskazanego zagadnienia (musi mieścić się tematycznie w programie Interreg Europa).

Źródło informacji: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/skorzystaj-z-interreg-europa-ciekawe-publikacje-nagrania-z-webinariow-porady-on-line/

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.