Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Gawęda Historyczna
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/9e780b3e-909e-4266-bc94-003786c33220-5.jpg Sezon IV (odcinki 124-172)

Sezon IV (odcinki 124-172)

124.  1683: sytuacja po bitwie wiedeńskiej – I bitwa pod Parkanami

 

125.  1683: II bitwa pod Parkanami – kampania podolska

 

126.  1684: powstanie Ligi Świętej

 

127.  Polityka Jana III Sobieskiego po wiktorii wiedeńskiej

 

128.  Władysława Jana Poczobuta Odlanickiego przypadki za panowania Jana III

 

129.  Meandry polityki wewnętrznej za panowania Jana III

 

130.  Jarzmo Ligi Świętej – Traktat Grzymułtowskiego (1686)

 

131.  Dzieje wewnętrzne po 1683 roku – opozycja wobec Jana III

 

132.  1688-1689: Sąd sejmowy nad ateistą Kazimierzem Łyszczyńskim

 

133.  Polityka mołdawska Jana III – Miron Costin

 

134.  Ostatnie wyprawy Jana III – Stanisław Druszkiewicz

 

135.  Sprawa „dóbr neuburskich” – wojna Sapiehów z Kryszpinami Kirszenszteinami

 

136.  Wojna Sapiehów z Kryszpinami Kirszenszteinami cz. 2 – nagana szlachectwa

 

137.  Sytuacja Żydów w XVII-wiecznej Polsce – afera Jakuba Becala

 

138.  Specjalny odcinek podwójny: Boże Narodzenie w dawnej Polsce

 

139.  Ostanie lata Jana III Sobieskiego – rządy Sapiehów na Litwie

 

140.  1696: Śmierć Jana III – rodzinne spory Sobieskich

 

141.  Dzieje Marysieńki jako królowej wdowy – rzymskie podboje

 

142.  Losy potomków Jana III Sobieskiego – skandaliczny mezalians

 

143.  O magnaterii polskiej XVII wieku – podwaliny potęgi książąt Radziwiłłów

 

144.  Magnateria a arystokracja

 

145.  Specyfika polskich elit magnackich

 

146.  Książę Hieronim Florian Radziwiłł i jego latyfundium

 

147.  Największy majątek ziemski w dziejach Rzeczypospolitej – Ordynacja Ostrogska

 

148.  Transakcja kolbuszowska – wynaturzenia magnackie w XVIII wieku

 

149.  1700: wojna domowa na Litwie – bitwa pod Olkienikami

 

150.  Wojna domowa na Litwie cz. 2 – kanonik wileński Krzysztof Białłozor

 

151.  Odcinek specjalny: Staropolskie obyczaje wielkopostne i wielkanocne cz. 1

 

152.  Odcinek specjalny: Staropolskie obyczaje wielkopostne i wielkanocne cz. 2

 

153.  Jeszcze o rodzie Radziwiłłów cz. 1

 

154.  Jeszcze o rodzie Radziwiłłów cz. 2 – Marcin Mikołaj i Karol Stanisław

 

155.  Zepsucie XVIII-wiecznych obyczajów – książę biskup wileński Ignacy Jakub Massalski

 

156.  Pierwszy przemysłowiec wśród magnatów – podskarbi nadworny litewski Antoni Tyzenhaus

 

157.  O specyfice polskiej szlachty i magnaterii w XVII wieku – kontynuacja

 

158.  Pauperyzacja polskiej szlachty w XVIII wieku

 

159.  O staropolskim sejmikowaniu cz. 1

 

160.  O staropolskim sejmikowaniu cz. 2

 

161.  O herbach staropolskich cz. 1

 

162.  O herbach staropolskich cz. 2 – herb Radzic i panna na niedźwiedziu

 

163.  Polskie legendy herbowe: Wczele, Ostoja, Mora

 

164.  O herbarzach i herbach polskich – Kacper Niesiecki

 

165.  Polskie legendy herbowe: Hołobok, Ossorya, Ogończyk

 

166.  Polskie legendy herbowe: Odrowąż, Radwan, Junosza, Janina, Poraj

 

167.  O pojedynkach staropolskich cz. 1 – Pasek, Poczobut Odlanicki

 

168.  O pojedynkach staropolskich cz. 2 – książę Bogusław Radziwiłł

 

169.  O pojedynkach staropolskich cz. 3 – Rzewuski versus Kozłowski

 

170.  Casanova w Warszawie (1765)

 

171.  O rodzinie Lubomirskich

 

172.  Najsławniejszy awanturnik staropolski książę Marcin Lubomirski

 

Radio_Gdansk_75_lat_znak

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.