Praca
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/04/way-g452e9ca84_1920.jpg Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W której branży jest najwięcej wypadków?

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W której branży jest najwięcej wypadków?

Fot. Pixabay.com
28.04.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
28.04.2023

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował wstępne dane dotyczące województwa pomorskiego za 2022 r. Wynika z nich, że najczęściej wypadki powodują robotnicy zatrudnieni w przetwórstwie przemysłowym z krótkim stażem pracy. Przeważnie mają rany i urazy kończyn górnych. Natomiast najbezpieczniejszą branżą jest edukacja.

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Wypadki powodują ludzie

W miejscu pracy zdarzają się różne niebezpieczne sytuacje często wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak wynika z danych urzędu statystycznego w Gdańsku najczęściej, bo w ponad 63 proc., do wypadku dochodzi wskutek nieprawidłowego zachowania człowieka. Nierzadko do zdarzenia dochodzi z powodu wad czy niewłaściwego stanu tzw. czynnika materialnego (prawie 8 proc.) oraz niewłaściwego samowolnego zachowania pracownika (ponad 6 proc.). Najrzadziej zaś przyczynami wypadków są nieużywanie sprzętu ochronnego (1,2 proc.) oraz stan psychofizyczny pracownika, wpływający na bezpieczne wykonywanie pracy (1,7 proc.).

Na jakie urazy jesteśmy narażeni?

Poszkodowani w wypadkach w zakładzie pracy najczęściej mają urazy kończyn górnych (43 proc.) i dolnych (ponad 36 proc.) oraz głowy (9,5 proc.). Najrzadziej zaś dotyczą szyi i kręgosłupa szyjnego (ponad 1 proc.) oraz całego ciała (ponad 2 proc.). Najczęściej do urazów dochodzi w momencie: zderzenia z lub uderzenia w nieruchomy obiekt (31,5 proc.), uderzenia przez obiekt, który jest w ruchu (ponad 19 proc.) oraz obciążenia fizycznego lub psychicznego (ponad 18 proc.). Co ciekawe, najrzadziej „sprawcami” wypadków są: prąd, temperatura, niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne (niewiele ponad 3 proc.). Ważne jest też to, co pracownik robił w chwili wypadku. Przeważnie niepożądane sytuacje występują w trakcie poruszania się (prawie 39  proc.), operowania przedmiotami (ponad 17 proc.) oraz noszenia różnych rzeczy (ponad 14 proc.). Niezwykle rzadko wypadki zdarzają się podczas samej obecności w miejscu pracy (3 proc.) oraz kierowania lub obsługi maszyn (ponad 5 proc.).

Młodzi stażem panowie narażeni

Do wypadku najczęściej dochodzi u robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń, którzy są zatrudnieni w przetwórstwie przemysłowym i mają krótszy niż rok staż pracy. Statystycznymi poszkodowanymi w wypadkach są mężczyźni (prawie 62 proc.). Przeważnie mają rany powierzchniowe (46 proc.) i urazy kończyn górnych (ponad 43 proc.).

Jakie branże są bezpieczne?

Według Urzędu Statystycznego w Gdańsku najmniej wypadków w pracy odnotowuje się wśród pracowników edukacji (ponad 6 proc.) oraz budownictwa (ponad 6 proc.). Natomiast najwięcej wypadków zdarza się w przetwórstwie przemysłowym (33 proc.), handlu i naprawie samochodów (ponad 13 proc.) oraz transporcie i magazynowaniu (prawie 12 proc.).

Historia święta

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony jest 28 kwietnia. Został ustanowiony w 2003 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia i Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (ITUC). Obchodzony jest w 19 krajach. Dzień ten nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Pomysłodawcom chodziło o zwrócenie uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy. To też dzień, w którym upamiętnia się ofiary wypadków przy pracy.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.