Praca
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/09/01-Materialy-prasowe-Gmina-Dzierzgon-scaled.jpg 10 mln zł z FEP na rozwój zawodowy mieszkańców trzech pomorskich powiatów

10 mln zł z FEP na rozwój zawodowy mieszkańców trzech pomorskich powiatów

Mat. prasowy Gminy Dzierzgoń
14.09.2023
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
14.09.2023

Pieniądze na staże, szkolenia czy rozpoczęcie własnego biznesu. Łącznie na rozwój zawodowy mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, sztumskiego i tczewskiego do wykorzystania jest blisko 10 mln zł. Ze wsparcia skorzystają osoby mające największe trudności w znalezieniu pracy.

Pierwsze umowy na realizację projektów w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 podpisano 13 września 2023 w Dzierzgoniu.

– Rynek pracy się zmienia, pojawiają się nowe zawody, potrzebne są zatem nowe umiejętności i kwalifikacje. Zawieramy dziś pierwsze umowy na realizację projektów, które zwiększą szanse na rozwój zawodowy i zatrudnienie, w zwłaszcza tych mieszkańców, którzy z uwagi na specyficzne trudności tej pomocy potrzebują najbardziej – podkreślił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk na spotkaniu poświęconym podpisaniu Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Obszaru Funkcjonalnego Wschodnie Powiśle oraz podpisaniu umów na projekty aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu z FEP.

Szansa na zmianę dla 650 mieszkańców

Realizacją projektów zajmują się urzędy pracy, a ze wsparcia skorzystać mogą osoby mające największe trudności w znalezieniu pracy, w tym osoby bezrobotne, kobiety, młodzi do 30. roku życia, 55- latkowie i starsi o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami czy sprawujące opiekę nad dzieckiem lub inną osobą.

W powiecie kwidzyńskim do wykorzystania jest 3,7 mln zł, a pomocą objęte zostaną 242 osoby. W powiecie sztumskim sytuację zawodową mają szansę poprawić 104 osoby za ponad 1,6 mln zł, natomiast w powiecie tczewskim do wykorzystania jest 4,6 mln zł dla 304 osób. Uczestnicy wspólnie z doradcą zawodowym z urzędu pracy mogą przeanalizować swoją sytuację zawodową i ułożyć plan kariery. W zależności od potrzeb i sytuacji mogą być skierowani np. na staż do pracodawcy, aby zdobyć doświadczenie, albo na szkolenie podnoszące kompetencje. Chętni do założenia własnego biznesu mogą starać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w tych trzech powiatach można pozyskać dofinansowanie w kwocie do 30 tys. zł.

Ponad 89 mln zł dla całego regionu

Łącznie w projektach udział weźmie blisko 6 tys. osób, z czego ok. 2,5 tys. będą stanowili młodzi Pomorzanie i Pomorzanki. Na pomoc mieszkańcom w całym regionie przeznaczono 89,2 mln zł (łącznie na 2023 i 2024 r.) z programu FEP. Projekty będą realizowane do końca 2024 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.