Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Mieczysław Struk ponownie wybrany marszałkiem województwa pomorskiego. Znamy też zarząd województwa

Mieczysław Struk ponownie wybrany marszałkiem województwa pomorskiego. Znamy też zarząd województwa

Marszałek Mieczysław Struk. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Wicemarszałkami zostali Ryszard Świlski oraz Wiesław Byczkowski. Skład zarządu uzupełnią Józef Sarnowski oraz Agnieszka Kapała-Sokalska.

 

To druga sesja sejmiku VI kadencji. Tydzień wcześniej, 19 listopada 2018 r., podczas I sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni województwa złożyli ślubowanie oraz wybrali prezydium sejmiku. Przewodniczącym został wybrany Jan Kleinszmidt. Zobacz, kto jeszcze zasiada w pomorskim sejmiku w artykule na Pomorskie.eu.

 

Jeden kandydat

Wybór marszałka odbył się w głosowaniu tajnym. Został poprzedzony wyłonieniem komisji skrutacyjnej, która przygotowała karty do głosowania. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego był obecny marszałek Mieczysław Struk. Kandydaturę przedstawił radny Jerzy Kozdroń. – Od początku samorządu regionalnego Mieczysław Struk jest niezmiernie aktywny i działa na rzecz rozwoju całego Pomorza. W Polsce jest niewielu ludzi, którzy mają tak wielkie doświadczenie samorządowe. Dał się poznać jako dobry gospodarz, a nasz region należy do najdynamiczniej rozwijających się regionów Europy. Proszę o głos na tego kandydata  – powiedział Kozdroń. Pozostałe kluby nie zgłosiły kandydatów na marszałka.

Mieczysław Struk, przedstawiając koncepcję rozwoju województwa zaznaczył, że: „Kwestią fundamentalną dla przyszłości regionu będzie przyjęcie przez sejmik Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030″. – Zobowiązuję się również do stworzenia kompleksowej wizji rozwoju, publicznego transportu zbiorowego w regionie, a zwłaszcza kolejowych przewozów pasażerskich. Będę także zmierzał do utworzenia regionalnego zarządu transportu zbiorowego – dodał. Marszałek zapowiedział również, że w najbliższym czasie powstanie pomorski fundusz inicjatyw obywatelskich. – Będzie to trwały i stabilny mechanizm wsparcia oddolnych przedsięwzięć realizowanych przez i dla wspólnot lokalnych – z wykorzystaniem zasobów finansowych będących w dyspozycji tych wspólnot – wyjaśnił Mieczysław Struk, który pełni funkcję marszałka województwa pomorskiejo od 2010 roku.

Po wysłuchaniu przemówienia programowego marszałka, Jerzy Barzowski – przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że radni PiS nie poprą kandydatury Mieczysława Struka.

 

Marszałkiem Mieczysław Struk

Głosowanie tajne zostało przeprowadzone przez komisję skrutacyjną. Mieczysław Struk uzyskał 20 głosów, przeciwko było 13 radnych. Wynik wyborów ogłosił przewodniczący komisji skrutacyjnej Leszek Bonna. Ważność wyborów potwierdził Jan Kleinszmidt – przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. Po ogłoszeniu wyników wyborów, radni Koalicji Obywatelskiej oraz obecni na sali goście pogratulowali Mieczysławowi Strukowi wyboru. Były kwiaty i życzenia pomyślności i dalszego doskonałego sprawowania funkcji marszałka. – Dziękuję wszystkim, również tym, którzy na mnie nie głosowali. Spierajmy się, kierujmy się miłością do Pomorza i wspólnie dbajmy o rozwój naszego regionu – powiedział Mieczysław Struk. Zwrócił się również do wszystkich radnych o współpracę i merytoryczne dyskusje na sesjach sejmiku.  

 

Zarząd Województwa Pomorskiego

Mieczysław Struk przedstawił radnym kandydatów do Zarządu Województwa Pomorskiego. Na wicemarszałków zaproponował Ryszarda Świlskiego oraz Wiesława Byczkowskiego. Zgłosił również dwie nowe osoby – Józefa Sarnowskiego oraz Agnieszkę Kapałę-Sokalską. – Te osoby to najlepsi kandydaci. Ich dotychczasowa praca w samorządzie będzie tu najlepszą rekomendacją. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli przez najbliższe pięć lat współpracować dla dobra całego województwa pomorskiego – powiedział Mieczysław Struk.

 

Jozef sarnowski ryszard swilski wieslaw byczkowski

Józef Sarnowski, Ryszard Świlski i Wiesław Byczkowski. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

 

Komisja skrutacyjna ponownie przygotowała i przeprowadziła głosowanie.  Każdy z kandydatów uzyskał wymaganą większość głosów. Wicemarszałkami województwa pomorskiego zostali Ryszard Świlski, który zajmie się infrastrukturą i spawami gospodarczymi, a Wiesław Byczkowski będzie odpowiedzialny za kwestie zwiazane z funduszami unijnymi. Skład zarządu uzupełnią członkowie – Józef Sarnowski, który zastąpi Krzysztofa Trawickiego i zajmie się zagadnieniami rozwoju obszarów wiejskich oraz Agnieszka Kapała-Sokalska, która po Pawle Orłowskim przejmie odpowiedzialność za politykę zdrowotną i senioralną.

 

 Agnieszka Kapała-Sokalska. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

 

 

 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.