Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Seminarium informacyjne oraz konsultacje w Regionie Morza Bałtyckiego

Seminarium informacyjne oraz konsultacje w Regionie Morza Bałtyckiego

Seminarium informacyjne na temat trzeciego naboru

Podczas spotkania, razem z ogólnymi informacjami o programie, zostaną przedstawione oczekiwania względem projektów współpracy składanych w nadchodzącym naborze. Uczestnicy seminarium dowiedzą się, jak przygotować wniosek projektowy i strategię projektu, jak utworzyć właściwe dla projektu konsorcjum partnerskie, jak przygotować plan pracy, budżet i jak prowadzić działania komunikacyjne. Zostaną również przedstawione procedury w przypadku objęcia części działań projektowych pomocą publiczną. Bardzo cenne dla wnioskodawców będą również doświadczenia płynące z dwóch dotychczasowych naborów a także zasady zmienionej procedury aplikacyjnej.

Wydarzenie to jest szansą na znalezienie partnera do przygotowywanych projektów – będzie można powiesić w wyznaczonym miejscu pomysł na projekt i zbierać dane kontaktowe od przedstawicieli zainteresowanych instytucji (wymagane zgłoszenie do 3 października br. – link do zapisów).

Podczas drugiego dnia spotkania (19.10.2017 r.) sekretariat programu zapewnia konsultacje pomysłów na projekt, które można przeprowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu (wymagane przesłanie project idea form do 3 października br na adres: idea@interreg-baltic.eu).

Więcej szczegółów o seminarium znajdziecie Państwo na stronie.

Agenda spotkania

Praktyczne informacje o wydarzeniu

Rejestracja na seminarium (otwarta do 3 października br.)

Konsultacje idei projektowych

Instytucje, które planują pełnić rolę partnera wiodącego projektu, zachęcamy do konsultowania indywidualnych koncepcji projektów ze Wspólnym Sekretariatem w Rostocku. Konsultacje mogą odbywać się w siedzibie sekretariatu lub odziału sekretariatu (Ryga), w formie online lub podczas drugiego dnia seminarium informacyjnego w Rydze. W każdym przypadku należy wcześniej przesłać wypełniony formularz (project idea form) na adres: idea@interreg-baltic.eu. Konsultacje będą odbywały się od września 2017 r. do połowy stycznia 2018 r. Uwaga: skorzystanie z konsultacji jest wymagane, aby uzyskać dostęp do systemu BAMOS (system aplikowania online) w 3. naborze do programu.

Project idea form (do pobrania)

Konsultacje pomysłów projektowych z ekspertami Wspólnego Sekretariatu będzie można przeprowadzić również w Polsce 30 listopada 2017 r. podczas seminarium informacyjnego – szczegóły tego spotkania zostaną ogłoszone pod koniec września br.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.